Dit evenement is voorbij.

16.05.2019 – 24.08.2019

De houtsnede: democratisch expressiemiddel bij uitstek

De tentoonstelling 'Cutting Edge. Houtsnede vandaag' is gericht op de meest actuele tendensen. Deze tentoonstelling wordt ingericht in samenwerking met het atelier Vrije Grafiek van PXL-MAD olv Vicky Gruyters. De tentoonstelling wil een actuele state of the art van de houtsnede bieden. Naast werk van buitenlandse kunstenaars waaronder Annu Vertanen (Finland) en Katsu Yuasa (Japan), toont de tentoonstelling werk van Belgische en Nederlandse kunstenaars die bekend zijn omwille van hun specifieke gebruik van de houtsnede. De tijdelijke tentoonstelling toont werk van onder meer Tom Liekens, Vladimir Ivaneanu, Goedele Peeters, Caroline Coolen, Francky Cane, Hilde Van den Heuvel, Gert & Uwe Tobias (Duitsland), Gosia Malgorzata Maria Olchowska en Vicky Gruyters.
De tentoonstelling 'De houtsnede, democratisch expressiemiddel bij uitstek', toont de geschiedenis van de houtsnede tot en met de hedendaagse toepassingen. Docenten dr. Kris Nauwelaerts en Vicky Gruyters van PXL MAD werken samen met een team van experts van de Universiteit van Amsterdam olv prof. dr. Saskia de Bodt. Hier komen vragen aan de orde over thema’s zoals kunstenaarschap, uniciteit, duurzaamheid en diversiteit. Het thema kunstenaarschap gaat na of de houtsnede nog/weer als een artistiek medium kan gelden en wat daarvan de artistiek-esthetische kenmerken van kunnen zijn en hoe die zich onderscheiden van andere media. Het thema van de uniciteit belicht de waarde die gehecht wordt aan het unieke van het kunstwerk en hoe deze opvatting de perceptie van de houtsnede, in wezen een democratische reproductietechniek, bepaalt en of er parallellen te trekken zijn met bijvoorbeeld fotografie en film. Het thema duurzaamheid belicht kunsthistorische aspecten en de conservatie van de houtsnede als specifiek genre en hoe deze op de meer hybride hedendaagse vormen van houtsnede van toepassing zijn. Het thema diversiteit gaat dieper in op de verschillen tussen de Westerse en Oosterse tradities en hoe deze ook nog een rol spelen. Ook de genre-gebonden toepassingen van de houtsnede, zoals die bijvoorbeeld in literair werk (poëzie), artist-book of kinderboek aan bod komen, worden belicht.
Deze tentoonstelling, die na het symposium zal gaan reizen langs bibliotheken en musea in België en Nederland, is vormgegeven door de studenten Scenografie van de opleiding Interieurarchitectuur van de UHasselt, o.l.v. prof. int. arch. Johannes Klaps.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Locatie
Oud Gerechtshof
Havermarkt 10
3500 Hasselt
Google Maps

Tijd
16.05.2019 – 24.08.2019

Categorie
Tentoonstelling

Organisator
PXL-MAD School of Arts

Prijs
Gratis