03.10.2023 – 07.12.2023

Poëzie workshop Stad in oorlog

Poëzie workshop in de expo Stad in Oorlog. Antwerpen
1940-1945' onder begeleiding van dichter Kleo Klapholz. 

 Herdenken
heelt
 

verloren
verwanten
 

gevonden
geluk
 

Herdenken
helpt
 

De Tweede Wereldoorlog is voor veel jongeren een
'ver van mijn bed show'. Voor velen blijft het vaak niet meer dan een verplicht
stukje geschiedenis dat ze van buiten moeten leren. Daarom tracht dichter Cleo
Klapholz samen met Creatief Schrijven Jong de blik van de
leerlingen op deze tragische gebeurtenissen te veranderen.
 

Tijdens deze workshop
krijgen de leerlingen een inspirerende rondleiding in de expo 'Stad in
oorlog. Antwerpen 1940-1945'. Samen gaan ze op zoek naar antwoorden op de
belangrijke vraag: Waarom blijft de Tweede Wereldoorlog vandaag de dag nog
steeds relevant? Cleo Klapholz zal haar persoonlijke ervaringen
delen als kleinkind van een Holocaustoverlevende grootvader en een grootmoeder
die tijdens de oorlog een jongere was in Antwerpen. Ze zal vertellen over de
impact die deze gebeurtenissen hebben gehad op haar familiegeschiedenis en hoe
het haar heeft gevormd als dichter. Daarna gaan de leerlingen samen met Cleo aan
de slag om hun eigen gevoelens en gedachten op een creatieve manier uit te
drukken in poëzie.
   

Locatie
MAS|Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
Google Maps

Tijd
03.10.2023 – 07.12.2023

Categorie
Tentoonstelling

Organisator
Museum aan de Stroom (MAS)

Prijs
€100 Basistarief