Heldenleven

Jan Vanriet

2020, Polis

[FLAPTEKST]In de nieuwe dichtbundel van Jan Vanriet probeert het verleden haasje-over te springen met het heden. Herinneringen zijn echter niet inwisselbaar. Beelden, geuren en sensaties uit vroeger tijden leiden een eigen bestaan. De gedichten en gouaches van Jan Vanriet zijn een grote volksopstand tegen het vergeten – soms tegen beter weten in. ‘De tijd neemt niet alles weg.’ Het samenspel van al die fonkelende details en eeuwigdurende dubbelzinnigheden maakt van het heldenleven dat we onszelf toedichten een oefening in verwondering. Jan Vanriet (1948) is schilder en dichter. Als beeldend kunstenaar geniet hij internationale bekendheid. In 2010 was zijn werk te zien in de overzichtstentoonstelling Closing Time in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 2018 verscheen het egodocument Radeloos geluk, dat werd genomineerd voor de Bookspot Literatuurprijs en de LangZullenWeLezen-trofee van de VRT.

87 pagina's

Kouwe kleren. Gedichten 2008 - 2019

Jan Vanriet

2019, Poëziecentrum

De verzamelbundel 'Kouwe kleren' brengt het drieluik van de dichtbundels 'Stormlicht', 'Leegstand' en 'Moederland', die Vanriet als een eenheid beschouwt en wordt aangevuld met een aantal ongepubliceerde gedichten. Deze verzamelbundel bevestigt dat deze dichter een ‘oeuvrebouwer’ is, zoals Stefan Hertmans over Vanriet als beeldend kunstenaar schreef: ‘Typerend voor een oeuvre-bouwer is de neiging om een eigen wereld te construeren waarin velerlei andere werelden opduiken, opgeslorpt en verwerkt worden, gemetamorfoseerd tot iets onvervreemdbaars eigens.’

Bij deze publicatie verscheen ook een genummerde en door de auteur gesigneerde met aquarel ingekleurde print (formaat 15,8 x 21 cm) op 20 exemplaren. Bestel hem hier.

288 pagina's

Moederland

Jan Vanriet

2016, Overamstel Uitgevers

Teder maar vol verbijstering aanschouwt de verteller zijn leven en zijn land. In de dichtbundel 'Moederland' kijkt hij als een verwonderde commentator naar zijn evenbeeld, naar de plek die hij in de wereld inneemt.Hij probeert grip te krijgen op de snelle verandering om zich heen, maar voelt zich een wankele acrobaat die vreest dat de kwetsuren van de wereld niet zullen genezen. 'Moederland' bevat naast gedichten ook negenentwintig door Jan Vanriet geschilderde aquarellen.

143 pagina's

Oud zeer

Jan Vanriet

2014, Plantin Instituut voor Typografie

Bloemlezing uit eigen werk.

Een keuze uit de gedichten 1973-2013.
De uitgave is het resultaat van de Expert Class Book Design 2014 van het Instituut en werd ontworpen door Johan Jacobs.

Leegstand

Jan Vanriet

2012, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

Als een schilder die een dichter is schrijft over een andere schilder moet je oppassen. En als die schilder die een dichter is Jan Vanriet heet, en de schilder over wie hij schrijft heet Francis Bacon, dan gebeuren er spannende dingen. Iemand sneuvelt in verf, spijkert zich roekeloos aan de muur, en vervloeit zoals een lichtvlek in een spiegelei. Ooit zo naar Bacon gekeken? Zoals een schilder kijkt die dichter is? Zoals Jan Vanriet? In 'Leegstand' staan de gedichten vol kleine beelden met grote gevolgen. Jan Vanriet kijkt aandachtig hoe schoonheid - of wat daarvoor moet doorgaan - zichzelf onmogelijk maakt, verpietert en vervolgens een schitterende herinnering wordt. De dichter neemt vele malen afscheid in deze bundel, maar vermomt die momenten als een weerzien van gisteren. Bij de jaarwisseling 2012-2013 is een speciale editie van 'Leegstand' verschenen bij de De Bezige Bij Antwerpen. De oplage is beperkt tot tweehonderdvijfentwintig door de auteur gesigneerde en genummerde exemplaren die niet in de handel zijn gebracht.

91 pagina's

Stormlicht

Jan Vanriet

2008, Wagner & Van Santen

Enkele gedichten in 'Stormlicht' verschenen eerder in de tijdschriften 'Revolver' en 'Poëziekrant', de bloemlezing 'Gedichten 2004' (Hugo Brems & Willy Spillebeen) of in catalogi bij tentoonstellingen van Jan Vanriet. In de bundel staan tevens enkele tekeningen van Jan Vanriet.

78 pagina's

Geen hond die brood lust

Jan Vanriet

1984, Manteau

De gedichten in 'Geen hond die brood lust' schreef Jan Vanriet tussen december 1979 en april 1983. Twee gedichten, 'Ars Poetica' en 'Tabletten op nachtkastje' geraakten en reeds eerder verdwaald in andere bundels.

32 pagina's

Staat van Beleg. Een voorspel

Jan Vanriet

1979, Manteau

37 pagina's

Bella Ciao

Jan Vanriet

1974, Ontwikkeling

Foto op de cover van Herman Selleslags

55 pagina's

Vast tapijt

Jan Vanriet

1973, Uitgeverij Paris-Manteau

Gedichtenbundel 'Vast tapijt' bevat de cycli 'Vast tapijt', 'Spie uit de werkelijkheid', 'Madrigalen' en 'Getijden'.

63 pagina's

Met de Ramblers uit vissen

Jan Vanriet

1971, Revolver

De bundel 'Met de Ramblers uit vissen' is een Revolverproductie (jrg. 3 aflevering nr. 7).

[36] pagina's

Met gehavend gemoed

Jan Vanriet

1969, Yang

'Met gehavend gemoed' werd door Jan Vanriet, in afwachting van een schilderij, bijzonder hartelijk opgedragen aan de dichter Hugues C. Pernath.

49 pagina's
Reeks: Yang Poëzie Reeks, 5

Niemand heeft bezwaar

Jan Vanriet

1968, Yang

Reeks: Yang Kahier

Einde van een tijdrekening

Jan Vanriet

1967, Yang

Van deze publicatie verschenen aanvankelijk 4 exemplaren in een bibliofiele editie die verspreid werden onder de vrienden van de auteur. Deze 'herdruk' verscheen in de reeks Yang Kahiers. De eerste 40 exemplaren bevatten een originele gesigneerde schets van de auteur.

[76] pagina's
Reeks: Yang Kahier, 8

Laatste aanpassing: 5 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.