De deadline van deze wedstrijd is voorbij.

Deadline: 30.01.2020 23:55

6e Jotie T'Hooft Poëzieprijs

Organisatie: Jotie T'Hooft Poëzieprijs

  • Deelnemen aan de Jotie T’Hooft Poëzieprijs gebeurt in drie categorieën volgens leeftijd. Als uiterste grens telt de inzenddatum. Wie bijvoorbeeld op 30/01/’20 de leeftijd van 14 niet heeft overschreden, behoort tot categorie A.
  • Er is geen thema voorzien, maar het werk van Jotie als inspiratiebron nemen, kan in het voordeel van de deelnemer spelen.
  • Aan elke categorie hangt een geldprijs vast. Daarnaast zijn er boekenbonnen voor de twee volgende in rang per categorie. Een overzicht:

       Categorie A: 0-14 jaar: 100 euro

       Categorie B: 15-18 jaar: 150 euro

       Categorie C: vanaf 19 jaar: 250 euro

  • Stad Oudenaarde looft een prijs uit voor de best gerangschikte dichter uit Oudenaarde.
  • De tien beste gedichten per categorie worden gepubliceerd in een bundel die speciaal voor de gelegenheid zal verschijnen.
  • Elke deelnemer mag maximum twee originele Nederlandstalige, niet eerder gepubliceerde of bekroonde gedichten inzenden onderaan voorzien van schuilnaam en geboortedatum.
  • De gedichten dienen gemaild te worden naarjotiepoezieprijs@gmail.com vóór 30/01/2020. De inzending moet twee bijlagen bevatten: één met de gedichten en één met als titel de schuilnaam en met daarin de echte naam van de dichter, adres, emailadres en telefoonnummer.
  • Alle deelnemers zullen uitgenodigd worden op de prijsuitreiking die op zaterdag 9 mei 2020 zal plaatsvinden. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.
  • De uitspraak van de jury is bindend. De jury eigent zich het recht toe deelnemers te weigeren of prijzen niet toe te kennen. Elke deelnemer onderwerpt zich aan dit reglement.

Reglement: tombruynooghe.wixsite.com/jotiepoezieprijs/reglement