De deadline van deze wedstrijd is voorbij.

Deadline: 31.01.2020 23:55

Zorg voor de aarde - poëziewedstrijd Poëziepad van A tot Z

Organisatie: Marnixring 'De Vlaschaard' (Avelgem) en de gemeentes Avelgem en Zwevegem

1. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2020 minstens 16 jaar oud zijn. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.
2. De gedichten zijn maximaal 18 tekstregels lang en zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ze moeten voldoen aan het thema van deze 6e editie van de poëziewedstrijd: zorg voor de aarde.
3. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
4. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2020 is als volgt samengesteld: curator Lut de Block, juryleden: Joris Denoo, Philip Hoorne, Karlijn Sileghem, Barbara Delft en gastdichter Hanna Kirsten.
Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.

Meer info  over de wedstrijd en de rest van het reglement, vind je hier.

Reglement: zwevegem.be/sites/zwevegem/files/2019-10/reglement%20poeziewedstrijd.pdf