De deadline van deze wedstrijd is voorbij.

Deadline: 15.05.2022 23:45

Gezocht: Landschapsdichter Pajottenland en Zennevallei

Organisatie: Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Een landschapsdichter van RLPZ zet het landschap in onze regio op een poëtische manier in de kijker. Het prachtige landschap van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalt het karakter van de streek. Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan hier op een intense manier samen. De landschapsdichter vertaalt het landschap in woorden.
1. Wie kan deelnemen?
Iedereen die minstens 18 jaar is en een band heeft met het Pajottenland en/of de Zennevallei.
Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement.
2. Kandidaatstelling:
Stuur je eigen geschreven gedicht(en) - maximum twee gedichten per persoon - voor 15 mei
2022 per mail naar mieke@pajot-zenne.be of per post (poststempel geldt als bewijs) naar Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (ter attentie van Mieke Vercruijsse), Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek.
Voeg er een woordje uitleg aan toe aan de hand van deze drie vragen:
a. Wat is de inspiratieplaats van het ingestuurde gedicht
b. Wat is jouw band met de regio?
c. Waarom zou jij landschapsdichter van RLPZ moeten worden?
Je bezorgt ons ook volgende gegevens: volledige naam + eventueel schuilnaam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum. De inzendingen worden anoniem gemaakt vooraleer ze voorgelegd worden aan de jury.

Het volledige reglement vind je op de website van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei

Reglement: pajot-zenne.be/projecten/recreatie/landschapsdichter/8269