De deadline van deze wedstrijd is voorbij.

Deadline: 03.03.2023 23:59

Poëziewedstrijd van A tot Z - editie 2023: 'Als ik een indiaan was

Organisatie: Marnixring 'De Vlaschaard' en de gemeentes Avelgem en Zwevegem

Langs de oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem realiseerden Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem, en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een eerste poëziepad van station A tot station Z. Poëzie van A tot Z liep over een periode van 10 jaar: van 2015 tot 2024. Jaarlijks worden twee gedichten aan het pad toegevoegd: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de curator of gastdichter van het jaar.

Reglement

1. De poëziewedstrijd staat open voor alle professionele en amateurdichters die op 1 januari 2023 minstens 16 jaar oud zijn. De organisatoren zorgen voor een zo ruim mogelijke verspreiding van het reglement in Vlaanderen en Nederland.
2. De gedichten zijn maximaal 18 tekstregels lang en zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ze moeten voldoen aan het thema van deze 7de editie van de poëziewedstrijd: “Als ik een indiaan was”.
3. Elke deelnemer stuurt één gedicht in dat niet eerder werd gepubliceerd, noch op internet noch in gedrukte vorm. Het ingestuurde gedicht mag niet eerder bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
4. Het winnende gedicht wordt geselecteerd door een jaarlijks aangestelde jury onder leiding van een curator. De jury 2023 is als volgt samengesteld: curator Karlijn Sileghem, juryleden Lut de Block, Joris Denoo, Philip Hoorne, Barbara Delft en gastdichter Jeroen Vermeiren.
Juryleden en hun familie zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De jury krijgt enkel de gedichten onder pseudoniem voorgelegd.

Meer info en het volledige juryreglement vind je hier.

Online deelnemen kan via de website van Azertyfactor.

Reglement: poeziecentrum.be/sites/default/files/poeziepad_wedstrijdreglement_2023_2.pdf