21.11.2019

Zaterdag 23 november 2019: Colloquium: Gezelle en de muziek

Op zaterdag 23 november organiseert het Guido Gezellegenootschap in aanloop naar
het Ryelandt-stadsfestival, een colloquium met als thema Gezelle en de muziek
Er wordt gezegd dat Guido Gezelle niet zo’n goede zanger was. Dit neemt niet weg dat heel wat teksten van hem op muziek gezet zijn, tijdens zijn leven en na zijn dood. Maar liefst 700 componisten vonden muzikale inspiratie in Gezelles gedichten. Dat zijn teksten vaak zeer muzikaal zijn, met een groot gevoel voor ritme en klank, heeft ongetwijfeld daartoe bijgedragen.


Het Guido Gezellegenootschap nodigt voor zijn jaarlijkse studienamiddag twee sprekers uit die dit thema zullen belichten én verklanken. Als een prelude op het feestjaar rond componist Joseph Ryelandt, die in 2020 zijn 150e verjaardag zou gevierd hebben, zal bijzondere aandacht gaan naar Ryelandts composities op
Gezelleteksten. De piano staat alvast klaar.

Programma

13.30 uur: Ontvangst en welkomstwoord door voorzitter dr. Jan Geens
13.45 uur: Dichter bij de meester: componisten in relatie tot Gezelle – lezing met muzikale begeleiding, door Bart
Vandekerkhove, Gezelle gezongen
14.45 uur: Koffiepauze
15.00 uur: Joseph Ryelandt: echo’s van Gezelle, door dr. David Vergauwen
16.00 uur: Bart Vandekerkhove zingt Gezelleliederen, begeleid door pianist Stan Driesen
16.30: Slot

Praktisch

Datum: 23 november 2019
Locatie: Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium Brugge, Muntplein 6, 8000 Brugge
Prijs: €5, ter plaatse te betalen (gratis voor leden van het Gezellegenootschap)
Inschrijven vóór 19 november via Inge Geysen (Gezellemuseum), Dijver 12, 8000 Brugge, tel. 050 44 87 99 (kantooruren),
of bruggemuseum@brugge.be .

Tags: Evenementen