Gebruiksvoorwaarden

Wat doet Poëzie-Centraal met foto's die ik upload?

Indien de foto auteursrechtelijk beschermd is, dient de naam van de maker te worden vermeld in het copyright-veld. De foto's moeten rechtenvrij zijn. De ingevoerde foto’s kunnen door Poëzie-Centraal en Poëziecentrum gebruikt worden voor publicatie op de website of in promotie- en perscampagnes. De foto's kunnen gebruikt worden in de communicatiekanalen van Poëzie-Centraal en Poëziecentrum zoals de website, nieuwsbrieven, perscommunicatie,…

 

Welke soorten werk zijn onderworpen aan het auteursrecht?

Wanneer een persoon een origineel werk creëert, dat is vastgelegd in een fysiek medium (bv een foto), bezit hij of zij automatisch auteursrecht op het werk.

Auteursrechten geven de eigenaar het exclusieve recht om het werk te gebruiken in bepaalde, specifieke manieren. Veel soorten werken komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. De belangrijkste voor Poëzie-Centraal zijn de volgende:

  1. Audiovisuele werken, zoals foto's, tv-shows, films en online video's
  2. Geluidsopnamen en muzikale composities
  3. Geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken, en muzikale composities
  4. Dramatische werken, zoals toneelstukken en musicals

 

Is het mogelijk om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te plegen op de regelgeving terzake?

In sommige omstandigheden is het mogelijk om een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk op het copyright van de eigenaar. Toch ga je er best van uit dat die mogelijkheid niet bestaat, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt van de eigenaar. De Beheerder (Poëzie-Centraal) kan in geen geval in jouw plaats bepalen of auteursrechtelijke bescherming al dan niet van toepassing is.

 

Het is belangrijk op te merken dat jouw upload van audiovisueel materiaal voorwerp kan zijn van een claim van inbreuk op auteursrechten, zelfs als je:

  1. de eigenaar van het auteursrecht vermeldt
  2. geen winstoogmerk nastreeft bij het gebruik van het materiaal
  3. hetzelfde of gelijkaardig materiaal elders gebruikt zag
  4. het audiovisueel materiaal aankocht (online, in een boek, op cd, dvd,...)
  5. het materiaal zelf opnam of kopieerde van een boek, tijdschrift, krant, tv, een bioscoop, de radio
  6. verklaarde dat "er geen inbreuk op het auteursrecht bedoeld is"

 

Kan de Beheerder (Poëzie-Centraal) bemiddelen bij auteursrecht-disputen?

Nee, Poëzie-Centraal is niet in staat om te bemiddelen bij auteursrecht-disputen. Wanneer onze website een eis tot verwijdering van met auteursrecht beschermd materiaal ontvangt, zal het daar steeds meteen aan voldoen en tevens de onrechtmatige invoerder/uploader onverwijld wijzen op zijn inbreuk. Vervolgens is het aan de betrokken partijen (rechtenhouder enerzijds en invoerder/uploader anderzijds) om het dispuut onderling te regelen, hetzij via minnelijke schikking, hetzij via rechtspraak. De kosten zijn met andere woorden voor de rekening van de uploader van de foto.

 

Waar en hoe kan je op het internet meer zekerheid rond rechtenvrij fotomateriaal vinden?

Vooreerst: vermijd Google Images. Je komt uit bij een eindeloze reeks beelden waarvan je niet zeker weet of ze weergeven wie of wat je zocht, en waar je zelden de rechten op kan vinden. Je kan wel via ‘geavanceerd zoeken’ op zoek gaan naar herbruikbare afbeeldingen, maar zekerheid biedt dat allerminst.

Betrouwbaarder op dit vlak is Flickr.com: de Creative Commons-zoekoptie filtert herbruikbare afbeeldingen uit het ruime aanbod. Geef een zoekterm op, klik daarna op ‘advanced search’, ga onderaan die pagina naar ‘creative commons’ en vink het vakje ‘Only search within Creative Commons licensed content’ aan. De resultaten die je dan nog overhoudt, vormen de vijver waaruit je kan kiezen. Je moet wel de regels respecteren: als je de beelden wil gebruiken, moet je linken naar de bron en het copyright vermelden.