25.10.2022

Aleidis Dierick overleden

Aleidis Dierick werd op  27 juli 1932 geboren als Aleidis Verbruggen. Haar ouders waren Vlaamsgezind. Tijdens de oorlogsjaren verbleef ze geregeld in Duitsland. Haar vader werd omwille van zijn collaboratie-activiteiten in 1946 bij verstek ter dood veroordeeld en het gezin week uit naar Ierland, waar Aleidis het grootste stuk van haar jeugd doorbracht. In 1953 trouwde ze in Ierland met een Vlaamse oostfronter, de twaalf jaar oudere Roel (Ray) Dierick.

Als dichter debuteerde ze pas in 1977 met de bundel Een zomer voorzien. Het thema van deze bundel is de relatie tussen man en vrouw en de machtsverhoudingen die daar vaak mee gepaard gaan. Dat zou meteen de centrale thematiek zijn voor de rest van haar oeuvre dat een vijftiental bundels omvat. In 1989 gaf Poëziecentrum de bundel Het land van de vijand uit.

In 2005 verscheen een bloemlezing uit haar werk in de Parnassus-reeks van Uitgeverij P. Al die zalige zomers werd samengesteld en ingeleid door Stefan Van den Bossche. Daarna verschenen er nog vier bundels. Haar laatste bundel Het gewapende kind verscheen in 2020 en bevat gedichten met oorlogsherinneringen uit haar jeugd.

Haar gedichten werden opgenomen in verschillende bloemlezingen en haar werk werd ook bekroond met onder meer de Albert de Longieprijs, de Prijs van de Gemeente Deurle en de Prijs van de Bladen voor de Poëzie.

Aleidis Dierick overleed op 17 oktober 2022 in Mere.

Tags: Overlijden