04.04.2019

De Guido Gezellekring, onvermoeibaar promotor van het werk van Gezelle

Op 27 april 2019 organiseert de Guido Gezellekring (GGK) een Gezelledag in Heule. Poëzie-Centraal ging praten met de voorzitter, Bart Vandekerkhove. De GGK blijkt springlevend en telt nog meer dan 170 leden.

P-C: Hoe lang bestaat de Guido Gezellekring al en op welke manieren promoten jullie het werk van Guido Gezelle?

De Guido Gezellekring werd opgericht in 1987 door Jozef Boets. De eerste voorzitter was wijlen Robert Lagrain (1988-1997). Hij werd opgevolgd door Jos Verheyen die op zijn beurt ontslag nam in 2015. Sinds dat jaar heeft Bart Vandekerkhove als derde voorzitter het roer in handen.

De kring heeft een kleine redactie die instaat voor het uitgeven van Rijmtijd, het ledenblad dat driemaal per jaar verschijnt. Als enig overgebleven Gezelletijdschrift publiceren we artikels die nauw aansluiten bij de (brede) leefwereld van Gezelle. Een vaste groep gerenommeerde auteurs en gastschrijvers schrijven relevante artikels waarin de dichter centraal staat. Daarnaast slagen we erin om voor de 5de maal een mooi boek uit te geven:

2011: Jan Verdonck – Gezelle herlezen

2015: Jan Verdonck – Dichter van de zon

2016 Julien Vermeulen – Guido Gezelle, een vakman in de Kortrijkse binnenstad

2017: Arnold Strobbe - Hendrik Van Doorne, een leven in en uit de schaduw van Gezelle

2018: Bart Vandekerkhove & Marec – Niet ver van myne deur, heb ik een raren gebeur. Gezelle in 170 raadsels.

Ook voor 2019 en 2020 plannen we inhoudelijk relevante en kwalitatieve uitgaven.

De kring organiseert tweemaal per jaar een ledendag. De locatie varieert maar de activiteit (lezing, wandeling, museumbezoek, …) staat steeds in het teken van Gezelle en zijn omgeving.

Op onze website: www.guidogezellekring.be vind je de activiteitenkalender, inhoudstafels van het ledenblad Rijmtijd, een heuse webwinkel en tal van interessante weetjes.

Op facebook posten we Gezelle-gerelateerde artikels www.facebook.com/guidogezellekring

Een selectie raadsels uit het boek ‘Niet ver van myne deur, heb ik een raren gebeur – Gezelle in 170 raadsels’, zullen in de Druivelaar editie 2020 verschijnen. Dit n.a.v. 190 jaar geboorte van de dichter.

Eind augustus 2019 nemen we voor de tweede maal deel aan de Cultuurmarkt van Vlaanderen waar we naast onze werking, ook de kinderen willen enthousiasmeren met een puzzel en een verhaal op kindermaat.

P-C: Hebben jullie veel leden en hoe word je lid van de Guido Gezellekring? Moet je een Gezelle specialist zijn om lid te worden van de Kring?

De Guido Gezellekring telt 170 leden. Dit aantal stijgt lichtjes(dankzij diverse initiatieven)  in de afgelopen jaren. Onder literaire organisaties in Vlaanderen tellen we zeker nog mee.

Men hoeft helemaal geen kenner van Gezelle te zijn om lid te worden van onze kring. Een gezonde dosis interesse is ruim voldoende. Onze Gezelledagen zijn laagdrempelig opgevat zodat iedereen er wat aan heeft. Het ledenblad Rijmtijd is een mengeling van gefundeerde artikels waarbij grondig onderzoek voorafging, afgewisseld met leuke weetjes uit de wereld van Gezelle, vandaag. We zijn er voor de liefhebber.

We hanteren een zeer schappelijke lidgeld om de drempel zo laag mogelijk te houden. 18 euro voor gewoon lid en 22 euro (of meer) voor steunend lid. Er kan overgeschreven worden op rek. nr.  BE 14 7340 4648 9883.

P-C: Op 27 april organiseren jullie een Gezelledag in Heule. Wat staat daar precies allemaal op het programma?

We proberen er telkens een informatieve en afwisselende dag van te maken. Het programma van deze editie is als volgt:

10.00 - ontvangst met koffie of thee in dienstencentrum de Zevenkamer – Peperstraat 141 – 8501 Heule
10.30-10.40 - verwelkoming door de voorzitter en statutaire mededelingen     10.40-12.00  - lezing Gezelle en Heule door Johan Roelstraete
12.15-14.00 - lunch in ‘De Kameleon’  
14.00-16.00 – wandeling in Heule o.l.v. Noël Maes
16.00 afsluitend drankje en gezellige babbel

Inschrijven: (tot 23 april) door overschrijving van €30,00 (leden) of € 35,00 (niet-leden) op rek. BE 14 7340 4648 9883 van de GGK vzw, Klaprozenlaan 13, 8210 Loppem met vermelding 'Gezelledag Heule'. (OPGELET NIEUW REKENING NR!).

Meer info via guidogezellekring@gmail.com

P-C: Hebben jullie ook contacten met andere organisaties die actief zijn rond Guido Gezelle: het Guido Gezellegenootschap, het Centrum voor de Gezellestudie, het Guido Gezellearchief in Brugge, het Gezellemuseum?

Het Centrum voor de Gezellestudie bestaat niet meer.

Het Guido Gezelle Genootschap richt zich meer op academisch/wetenschappelijk onderzoek, terwijl de Guido Gezellekring, eerder de liefhebber aanspreekt. Soms is er een overlapping, maar voorlopig is daar geen actief raakveld. Wel zijn enkele leden van ons bestuur ook lid van het Genootschap. Activiteiten worden wel onderling vermeld. In het verleden werd al eens samengewerkt maar dit is geen constante.

Met het Gezellearchief hebben we goede contacten en er verschijnen geregeld artikels in Rijmtijd over bijvoorbeeld nieuwe aanwinsten van het archief. Bij één van onze Gezelledagen in de afgelopen jaren kregen we een unieke inkijk in dit archief.

De situatie van het Gezellemuseum is precair en we zouden niets liever hebben mochten we als Gezellekring mee inspraak krijgen in de uitbouw van dit museum. Aangezien ons werkterrein het hele Nederlandstalig gebied is en we niet erkend zijn als Brugse vereniging ligt dit enigszins moeilijk.

P-C: Hoe evolueert de belangstelling voor het werk van Gezelle? Neemt dit nog toe? En is er ook in het buitenland belangstelling voor zijn werk, wordt zijn werk nog vertaald?

2019 en 2020 zijn uitgelezen jaren om Gezelle weer in de kijker te plaatsen. Dit naar aanleiding van Gezelles 120e overlijdensverjaardag (2019) en 190 jaar geleden geboren (2020). De interesse in Gezelle mag uiteraard aangewakkerd worden, maar er zijn toch meer en meer evenementen, kunstenaars, … die voor Gezelle aandacht hebben:

  • De uitgave ‘Gezelle in 170 raadsels’ krijgt in 2020 een selectie in de scheurkalender de Druivelaar
  • In het kunstenproject ‘Gezelle ten voeten uit’ stellen 4 kunstenaars Gezelle centraal a.d.h.v. kalligrafie, beeldende kunst, schilderwerken en fotografie. De vernissage heeft plaats op 26 april in CC De Borre in Bierbeek en trekt daarna door Vlaanderen (tot eind dit jaar op diverse plaatsen). https://www.facebook.com/gezelletenvoetenuit/
  • Het ensemble ‘Gezelle Gezongen’ (www.gezellegezongen.be ) presenteerde in februari 2019 zijn 2de CD ‘Dichter bij de meester’ met liederen op tekst van Gezelle en zijn relaties. Daaraan gekoppeld zijn een aantal optredens voorzien over heel Vlaanderen.
  • Een digitalisatieproject van 800 brieven (correspondentie met Gezelle) wordt in 2020 voorgesteld. Vrijwilligers transcriberen deze brieven volgens een uitgekiend systeem. Dit is een samenwerking van het Gezellegenootschap, het Gezellearchief (de Biekorf, Brugge) en KANTL.
  • Tegen eind dit jaar wordt een nieuwe website www.gezelle.be voorgesteld.
  • We merken dat een aanwezigheid op bv. de cultuurmarkt heel erg bevorderlijk is voor het bekendmaken van de Gezellekring en de figuur van Gezelle in het algemeen.
  • Het onderzoeksproject ‘Gezelle Gezongen Databank’ (www.gezellegezongen.be/databank )is een weergave van alle composities op tekst van Gezelle. De teller staat momenteel op ruim 3500. De partituren hebben een wereldwijde herkomst. (van Australië, USA, Finland tot Italië). Tot op vandaag wordt er op Gezelles gedichten muziek gezet. De recentste (Vlaamse) compositie dateert van februari 2019. Aan dit project zijn er ook lezingen gekoppeld.

Gezelle is in heel wat talen vertaald maar van recente vertalingen heb ik geen weet. Het probleem bij de vertaling van Gezelles poëzie is zijn geraffineerde taal, zodat er bij elke poging tot omzetting in een andere taal er heel veel van het origineel verloren gaat.

P-C: Als jullie het geld en de personele middelen daarvoor zouden hebben, welke actie zouden jullie de komende jaren nog willen ondernemen om het leven en werk van Guido Gezelle nog verder bekend te maken?

Als kleine organisatie dromen we van grootse projecten…

Naast de kleine ledenbijdrage kunnen we rekenen op de jaarlijkse steun van het Vlaams Fonds voor de letteren. Dit houdt onze werking draaiende en kunnen we jaarlijks driemaal een nummer van Rijmtijd en een mooi thematisch boek uitgeven.

Als we middelen ter beschikking krijgen, dan zal de focus blijven liggen op het bekend(er) maken van Gezelle bij het grote publiek d.m.v. aangename uitstappen of rondleidingen.

Het ledenblad Rijmtijd kan input blijven gebruiken en een jaarlijks (mooie) uitgave zouden we graag blijven behouden daar we de enige Gezelle-gebonden literaire organisatie zijn die nog publicaties uitgeeft.

Daarnaast mogen we de jeugd niet vergeten en (nu Gezelle niet meer verplicht is in de academie-opleidingen)  kunnen er interactieve programma’s opgesteld worden. 

Als we echt mogen dromen, dan willen we als kring, het Gezellemuseum nieuw leven inblazen en meer energie steken in het bekendmaken van dit literair zeer belangrijk huis.

PS: Het is een heel spijtige zaak dat Gezelle, onze grootste Vlaamse dichter, in het onderwijs nagenoeg helemaal weggelaten wordt en dat daardoor onze aankomende jeugd Gezelle gewoon niet meer kent.

P-C: Beste mijnheer Vandekerkhove, van harte dank voor dit gesprek.

Tags: Evenementen