11.01.2024

22 januari 2024: Viering 150 jaar Alfons Van de Maele

Op 22 januari 2024 zou werkman-dichter Alfons Van de Maele 150 jaar geworden zijn. Om dat te herdenken, wordt hij die dag gevierd in zijn thuisdorp Erembodegem en wordt er een poëziewandeling georganiseerd langs locaties die belangrijk waren in zijn leven.

Fons Van de Maele was een werkman-dichter (22 januari 1874 - 30 september 1938). Hij werd geboren in een arbeiderswoning in Erembodegem in 1874 en groeide op in een eenvoudig gezin. Hij werkte in een fabriek en zette zich in voor de strijd tegen het kapitalisme.

In 1908 verscheen zijn eerste dichtbundel ‘Verzekens voor het volk’. Deze dichtbundel was voorzien van een inleiding door Emiel Fleerackers S.J. waarin stond: “Vriend Alfons, word nooit of nooit een groot dichter, maar blijf wie gij zijt…”. Van de Maele volgde deze raad op en schreef enkel over zijn thuissituatie, godsdienst, zijn leven, de Vlaamse en sociale strijd en de natuur en de mensen rondom zich.

Hij schreef in totaal zes dichtbundels en zijn grote voorbeeld was Guido Gezelle, aan wie hij ook het gedicht "Gezelle, mijn gezel" (1937) opdroeg. Net als Gezelle schreef hij veel religieus getinte poëzie.

Zijn werk werd erkend met de nijverheidsmedaille van tweede klas voor vijftig jaar noeste arbeid en hij ontving de gouden palmen der kroonorde voor het dichten namens zijn volk.

Begin 2023 schonk de familie van Van de Maele zijn archief aan het Stadsarchief van Aalst.

Meer informatie over de wandeling.

Tags: Evenementen