Foto: Deus ex Machina

06.05.2019

Themanummer Deus ex Machina over Marcel Van Maele

Onlangs presenteerde het literair tijdschrift Deus ex Machina (DEM) een themanummer over Marcel van Maele. Het is een interessant nummer geworden met bijdragen van o.a. Lucienne Stassaert, Roel Richelieu Van Londersele, Renaat Ramon, Patrick Conrad, ... Reden genoeg voor Poëzie-Centraal voor een kort gesprek met Sylvie Marie, verantwoordelijk uitgever van DEM en mede-samensteller van het themanummer.

P-C: Was er een specifiek aanleiding voor dit nummer? 

SM: Ja. Marcel van Maele is dit jaar, in 2019, tien jaar geleden overleden. We wilden graag onderzoeken wat hij heeft nagelaten en welke verhalen nog niet werden verteld. Dat was erg interessant. Anneleen Van Offel en ikzelf zijn er werkelijk op uit getrokken om Marcel beter te leren kennen. Het was erg intensief, maar we zijn heel gelukkig met het resultaat!

P-C: Marcel Van Maele was zowel dichter als beeldend kunstenaar. Komen die beide aspecten aan bod in het themanummer? 

SM: Ja hoor, je kunt volgens ons ook erg moeilijk die twee rollen van Van Maele uit elkaar halen. Het ene vloeit over in het andere.

P-C: In de inleiding van het themanummer wordt verwezen naar AARS. Wat is dat precies en wat is de link met Marcel van Maele? 

SM: AARS is de afkorting voor Antwerp Artist Run School. Het is één van de vele projecten van Troebel Neyntje, het geesteskind van Idris Sevenans, een jonge Antwerpse kunstenaar/organisator. Idris is grote fan van Marcel van Maele en kind aan huis bij Carine Lampens, weduwe van Marcel. Hij bood zich vrijwillig aan om mee te denken met de conceptualisering van dit nummer. Dat heeft ons goed geholpen.

P-C: Wat opvalt, is dat heel wat stukken vertrekken vanuit een persoonlijke benadering: Lucienne Stassaert, Roel Richelieu Van Londersele en Patrick Conrad halen herinneringen op, jij schrijft een stuk over netvliesloslating (een euvel waar zowel Marcel Van Maele als jij mee geconfronteerd werden). Is dat een bewuste keuze, die persoonlijke aanpak? 

SM: Vijf jaar geleden werd Marcel vooral op een meer academische manier bedacht, we wilden een ander verhaal vertellen. En toch slaagt Lucienne erin om, ondanks het persoonlijke, een mooi algemeen overzicht van Van Maele zijn carrière te schetsen. Daarnaast staat er ook een sterk wetenschappelijk onderbouwd stuk van de hand van Kila van der Starre in dit nummer.

P-C: DEUS EX MACHINA heeft al een lange traditie op het vlak van themanummers gewijd aan dichters en schrijvers (Hugues C. Pernath, Ivo Michiels, Gust Gils, Paul Vlaéry, …). Wie staat er nog op jullie verlanglijstje om een themanummer rond te maken?

SM: Dat verklappen we nog niet, maar we hebben als redactie wel enkele namen in petto. Ons doel is om minstens één nummer per jaar aan een auteur te wijden. We merken dat dit heel goed werkt qua organisatie en samenstelling, maar ook qua publieksuitbreiding. Je komt steeds met andere mensen in contact.

P-C: Bedankt voor dit gesprek

DEM 168 werd samengesteld door Sylvie Marie en Anneleen Van Offel. Een los nummer van DEM kost € 10. Abonnee word je in België voor € 30, in andere EU-landen voor € 35. Een los nummer koop je onder meer in Poëziecentrum. Abonneren kan via de website van DEM

Tags: Interview, Literair tijdschrift