De deadline van deze wedstrijd is voorbij.

Deadline: 31.07.2020 23:55

Kronkelprijs 2020 - Thema 'Grens'

Organisatie: UilenSpiegel vzw

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Constructief en kritisch zijn, je verzetten tegen onrecht, en opkomen voor een betere wereld, dat is onder meer waar UilenSpiegel voor staat. Schrijven, kunst en creatieve expressie maken daar deel van uit. Vandaar onze jaarlijkse poëziewedstrijd.

Heb je een psychische kwetsbaarheid en schuilt er een dichter in jou? Neem dan deel aan de 14de editie van onze poëziewedstrijd. Deadline voor inzendingen is 31 juli 2020.

Reglement

Het thema is 'grens'

Iedereen met een psychische kwetsbaarheid, wonend in België, mag deelnemen.

Je mag slechts één gedicht insturen (lengte maximaal één bladzijde A4).

Enkel getypte teksten worden aanvaard. Toegestane tekstformaten: .txt, .doc, .docx, of openoffice doc. Scans worden niet toegestaan.

Het gedicht mag nog niet eerder gepubliceerd zijn.

Uiterste inzenddatum: 31 juli 2020.

Het gedicht, samen met je contactgegevens, sturen naar info@uilenspiegel.net. Vermeld in het onderwerp “Poëziewedstrijd 2020”.

Prijzen: De winnaar/winnares van de wedstrijd ontvangt een kunstwerk en een bon voor boeken en voor de wereldwinkel. Ook de genomineerden voor plaatsen 2 t.e.m. 10 ontvangen elk een prijs. 
Heb je nog vragen, contacteer dan het secretariaat van UilenSpiegel, info@uilenspiegel.net of tel. 02 410 19 99. 

Reglement: uilenspiegel.net/kronkelprijs