Deadline: 28.02.2021 23:59

Poëzie van A tot Z: HALTE

Organisatie: Marnixkring De Vlaschaard

Wat voorafging
Langs de oude spoorwegbedding tussen Avelgem en Zwevegem realiseerden Marnixring ‘De Vlaschaard’ uit Avelgem, en de gemeentes Avelgem en Zwevegem een poëziepad van station A tot station Z. Poëzie van A tot Z liep over een periode van 5 jaar: van 2015 tot 2019. Elk jaar werden twee gedichten langs het pad toegevoegd: het winnende gedicht van de poëziewedstrijd en een gelegenheidsgedicht van de curator van het jaar. Bij de lustrumviering op 15 juni 2019 zetten de gemeentes Avelgem en Zwevegem het licht op groen voor een 2e periode van 5 jaar. Zo kregen op 27 september 2020 voor het 6e jaar op rij 2 gedichten een uniek plaatsje langs het fiets- en wandeltraject.

Het vervolg
Ook in 2021 willen we 2 gedichten plaatsen langs dit traject: het winnende gedicht van deze poëziewedstrijd en het gelegenheidsgedicht van de gastdichter Paul Rigolle. Curator van het jaar is Joris Denoo.
Hou even halt, doe mee, en … win!

Thema poëziewedstrijd 2021 – HALTE
De sporen van weleer laten sporen na in het hedendaagse landschap. Er waren eerdere haltes in nijvere tijden; er zijn huidige haltes gemarkeerd met gedichten langsheen die oude routes: een nalatenschap van vorige edities van deze poëziewedstrijd. Het thema van deze zevende editie: HALTE.
Halte: stopplaats, plek van vertrek, knooppunt, bestemming, bord, wegwijzer, oase, rust, picknick, drenkplaats, time-out, pitstop, zelfs de kaap van een rond getal wat leeftijd betreft. Gebruik de dichterlijke vrijheden om hierrond te associëren.

Halte.
Even stilhouden.
Bij een gedicht.
Het jouwe?

Meer info: https://www.poeziecentrum.be/po%C3%ABzie-van-tot-z-halte 

Reglement: poeziecentrum.be/po%C3%ABzie-van-tot-z-halte