De deadline van deze wedstrijd is voorbij.

Deadline: 29.03.2019 12:00

Kindertijd

Organisatie: OC Nieuwe Vaart

Naar aanleiding van de poëzieweek organiseert het OC Nieuwe Vaart een poëziewedstrijd. Het De wedstrijd staat open voor iedereen en de opbrengst ervan gaat integraal naar de financiële ondersteuning van het OC.

Reglement: sites.google.com/oc-nieuwevaart.be/ocnv/po%C3%ABziewedstrijd