De aangelanden

Paul Demets

2020, Uitgeverij Poeziecentrum vzw

[FLAPTEKST]

Hoe ervaren mensen het leven op het platteland, dat net als in de steden meer dan ooit verandert? Bestaat dat nog: hechte dorpsgemeenschappen, traagheid en stilte? Wordt alles nu beheerst door appartementen, bio-industrie, molens voor windenergie en hoogspanningsmasten? Waarom worden er overal bomen gekapt? Hebben we nood aan poëzie die zich duidelijk uitspreekt in tijden van de groter wordende problemen in de land- en tuinbouw, de toenemende armoede en sociale uitsluiting op het platteland en de klimaatopwarming? Allemaal vragen die Paul Demets zich als plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen stelde.

De aangelanden is een poging om hierop in documentaire poëzie antwoorden te formuleren.

120 pagina's

De Hazenklager

Paul Demets

2020, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

[FLAPTEKST] Waarom zijn we niet tot meer bereid, hoewel we weten dat de natuur, het milieu en het klimaat onder druk staan, de verstedelijking steeds toeneemt en het platteland verdwijnt? Omdat we ons superieur voelen? Mens, dier en ding zijn nauwer met elkaar verweven dan we willen toegeven. In De hazenklager gaat het antropocentrisme op de schop. In deze bundel probeert Paul Demets opnieuw voeling te krijgen met de natuur en de nabije omgeving. Vier jaar lang sloeg hij als plattelandsdichter binnenwegen in, observeerde hij planten en dieren en praatte hij met de mensen die zijn pad kruisten. Maar de interactie tussen mens, milieu en samenleving is complex. De hazenklager is een pleidooi voor het aanvaarden van vreemdheid en ambiguïteit.

64 pagina's

De klaverknoop

Paul Demets

2018, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

Won de Jan Campert-prijs 2019 voor beste Nederlandstalige poëziebundel.

73 pagina's

De bloedplek

Paul Demets

2011, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

Won de Herman de Coninckprijs voor beste dichtbundel in 2012.

61 pagina's

Vrees voor het bloemstuk

Paul Demets

2002, DRUKsel

Gesigneerde en genummerde oplage van 126 exemplaren, waarvan 100 genummerd van 1 tot 100 en 26 exemplaren geletterd van a tot z

¨[14] pagina's

De papegaaienziekte

Paul Demets

1999, Meulenhoff/ Kritak

Debuut. Genomineerd voor de C.Buddingh’prijs in 1999. Won de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2001. Voor een aantal gedichten uit deze bundel ontving Demets de Lode Baekelmansprijs 1997 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

62 pagina's

Laatste aanpassing: 9 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.