De bijendans

Paul Demets

2022, De Bezige Bij

[FLAPTEKST] We leven in een verwarrende tijd. Alt-right probeert online zijn extreme ideeën wit te wassen, om op die manier meer gehoor te vinden. Links zoekt naar een nieuwe adem, lijkt zichzelf kwijt te zijn en neemt soms rechtse standpunten in bij de zoektocht zichzelf terug te vinden. Een impasse, terwijl zich ondertussen rampen voltrekken die hun weerga niet kennen. Het klimaat warmt op en het recht van de mens op zelfbeschikking staat op gespannen voet met de afbladderende privacy. We kijken weg terwijl we zelf dreigen te verdwijnen.In De bijendans schetst Paul Demets de diepgaande mutatie van onze verhouding tot de wereld en tot onszelf. In zijn zintuiglijkegedichten laat hij stemmen aan het woord die we liever niet horen, maar biedt hij ook een alternatief, waarbij mens en natuur samengaan. Want wie goed naar de dieren kijkt, kan nog een hoop leren.

76 pagina's

De landsheer van de Lethe

Paul Demets

2021, Poëziecentrum

[FLAPTEKST] In 1990 fietste Paul Demets met zijn broer naar zee. In Diksmuide knepen ze de remmen dicht en bezochten ze een tentoonstelling van de Oostendse kunstenaar LEON SPILLIAERT (1881–1946). Voor het eerst zag Demets andere facetten van Spilliaerts werk dan zijn marines en taferelen op de desolate zeedijk.Later werd Demets vooral getroffendoor de zelfportretten. Spilliaert probeerde er zijn angsten door te bezweren. Dat was wat Demets ook deed, maar dan in taal, toen de gezondheidssituatievan zijn oudste dochterbij haar geboorte in 1995 levensbedreigend bleek te zijn. Spilliaert bood Demets een spiegel waarinhij zijn persoonlijk universum en bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen uit die periode optekende.Dat werd 'De landsheer van de Lethe'.Het manuscript werd in 1997 bekroond met de Lode Baekelmansprijs van de Koninklijke Academie voor Taal- enLetterkunde (kantl), maar werd nietgepubliceerd.

Nu het 75 jaar geleden is dat Spilliaert overleed, ziet de bundel alsnog het licht.

78 pagina's
Reeks: Poeziecentrum vzw

Het web van omtrek

Paul Demets

2021, Poeziecentrum

[FLAPTEKST] In 1999 debuteerde PAUL DEMETS met de bundel De papegaaienziekte (Meulenhoff). Hij had al eerder zijn intrede in de poëzie kunnen maken met de bundel Het web van omtrek, die hij tussen 1988 en 1993 schreef. In 1993 werd het ongepubliceerde manuscript ervan bekroond met een eervolle vermelding in de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Oost-Vlaanderen. Achtentwintig jaar later blaast Demets het stof van het manuscript en besluit hij om zijn echte debuut alsnog te publiceren, nu Roger Raveel (1921– 2013) honderd jaar zou zijn geworden. Demets groeide op in dezelfde gemeente als de meester uit Machelen (Zulte) en verdiepte zich in diens werk. Hij raakte gefascineerd door de waarneming van de werkelijkheid, net zoals Raveel. Het web van omtrek bevat geen descriptieve beeldgedichten, maar elk gedicht gaat een inhoudelijke of thematische verbinding aan met tekeningen, schilderijen of grafiek van Raveel. Omdat Demets als jongeman niet om het werk van Raveel heen kon fietsen.

70 pagina's

Beter is er licht

Paul Demets

2021, DRUKsel

De oplage bedroeg 126 exemplaren. 100 genummerde boeken bestemd voor de verkoop, 26 geletterde gereserveerd voor de uitgeverij. Alle exemplaren zijn gesigneerd door de auteur.

36 pagina's

De aangelanden

Paul Demets

2020, Uitgeverij Poeziecentrum vzw

[FLAPTEKST]

Hoe ervaren mensen het leven op het platteland, dat net als in de steden meer dan ooit verandert? Bestaat dat nog: hechte dorpsgemeenschappen, traagheid en stilte? Wordt alles nu beheerst door appartementen, bio-industrie, molens voor windenergie en hoogspanningsmasten? Waarom worden er overal bomen gekapt? Hebben we nood aan poëzie die zich duidelijk uitspreekt in tijden van de groter wordende problemen in de land- en tuinbouw, de toenemende armoede en sociale uitsluiting op het platteland en de klimaatopwarming? Allemaal vragen die Paul Demets zich als plattelandsdichter van de Provincie Oost-Vlaanderen stelde.

De aangelanden is een poging om hierop in documentaire poëzie antwoorden te formuleren.

120 pagina's

De Hazenklager

Paul Demets

2020, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

[FLAPTEKST] Waarom zijn we niet tot meer bereid, hoewel we weten dat de natuur, het milieu en het klimaat onder druk staan, de verstedelijking steeds toeneemt en het platteland verdwijnt? Omdat we ons superieur voelen? Mens, dier en ding zijn nauwer met elkaar verweven dan we willen toegeven. In De hazenklager gaat het antropocentrisme op de schop. In deze bundel probeert Paul Demets opnieuw voeling te krijgen met de natuur en de nabije omgeving. Vier jaar lang sloeg hij als plattelandsdichter binnenwegen in, observeerde hij planten en dieren en praatte hij met de mensen die zijn pad kruisten. Maar de interactie tussen mens, milieu en samenleving is complex. De hazenklager is een pleidooi voor het aanvaarden van vreemdheid en ambiguïteit.

64 pagina's

De klaverknoop

Paul Demets

2018, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

Won de Jan Campert-prijs 2019 voor beste Nederlandstalige poëziebundel.

73 pagina's

De bloedplek

Paul Demets

2011, Uitgeverij De Bezige Bij b.v.

Won de Herman de Coninckprijs voor beste dichtbundel in 2012.

61 pagina's

Vrees voor het bloemstuk

Paul Demets

2002, DRUKsel

Gesigneerde en genummerde oplage van 126 exemplaren, waarvan 100 genummerd van 1 tot 100 en 26 exemplaren geletterd van a tot z

¨[14] pagina's

De papegaaienziekte

Paul Demets

1999, Meulenhoff/ Kritak

Debuut. Genomineerd voor de C.Buddingh’prijs in 1999. Won de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2001. Voor een aantal gedichten uit deze bundel ontving Demets de Lode Baekelmansprijs 1997 van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

62 pagina's

Laatste aanpassing: 7 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.