diorama

Frederik Bosmans

2022

In 'diorama' schuiven diverse levensvormen als miniaturen aan de lezer voorbij. Figuren spreken zich uit tegen de krachten die hen klein houden of beknellen. Is de meervoudige mens herleid tot restproduct van zichzelf, uitgehard en ontdaan? Wat na de kaalslag van het teveel?  Tegelijkertijd is er de niet-aflatende zoektocht naar vormen van verbinding, hoe fragiel ook.  

In beeldrijke verzen schetst Frederik Bosmans fracties van klein verlies naast een dwingende aanblik van die grotere wereld, met haar technologische en maatschappelijke druk.

Een veelstemmige bundel die knarst en wild met de eigen taal woekert.

 

Gedichten van Frederik Bosmans (1978) werden gepubliceerd in Het Gezeefde Gedicht en opgenomen in diverse bloemlezingen. Hij publiceerde eerder in Het Liegend Konijn, Deus Ex Machina, G./Gierik en het poëtische e-zine Roer.

Met zijn gedichten won hij onder andere de poëzieprijs van het District Borgerhout (2018) en de Melopee publieksprijs (2020).

 

Hij woont met zijn gezin in Borgerhout, waar hij ook werkt als taalleerkracht.

 

diorama is zijn debuut.

 

68 pagina's

Laatste aanpassing: meer dan 2 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.