Het werd tijd - Gedichten over een moeder, vrouw en dochter

Eddy D'Haenens

2022, Epo

Ruim twintig jaar na zijn laatste bundel 'Hiëroglyfen. Gedichten over een man, minnaar en vader' is Eddy D’Haenens terug met nieuw werk. Centraal in 'Het werd tijd' staat de liefde voor drie vrouwen in zijn leven : een moeder, een geliefde, een dochter. Als een teken stroomt door het ziekenhuisraam/plots het maanlicht binnen/het is haar tijd/met vijf witte engelenbegeleid ik haar/ door de zwijgende gang. 

'Een diepgevoelige getuigenis over onverwoestbare levenskracht' aldus dichter en toneelschrijver Dirk Clement.

'Een sterke bundel vol existentiële en beeldrijke poëzie. De krachtige, ontroerende en diepgaande gedichten zijn tegelijk persoonlijk en universeel. Een bundel om te koesteren, getuigt dichter Amina Belôrf . 

Wat een warmbloedige en tegelijke weemoedige bundel' Alexandra de Vos (De Standaard - literatuurbijlage) 

"....."Meer heb ik van nooit iemand gekregen". Als lezer zou ik dit laatste vers als volgt willen parafraseren: "Zelden heb ik van een dichter zo een rijke poëzie gekregen!" Proficiat!' Antoon Van den Braembussche

71 pagina's
Reeks: Mammoet

Hiëroglyfen - Gedichten over een man, minnaar en vader

Eddy D'Haenens

1998, Uitgeverij EPO, Antwerpen Berchem

Een man verliest en leert verliezen'Wat nog komt is een lege lijst' Zo begint deze bundel waar een man als man, als geliefde en als vader zichzelf bereist.

In een eerste cyclus projecteert hij zichzelf in een veolig alter ego. Van daaruit observeert, registreerd en beleeft hij pijn en verlies in de onderbuik van een verloren werled : het nachtelijk New York City. Een man en vrouwen. Er blijft afstand. Zelf verliest hij nog niet. 

In een tweede cyclus verliest hij niet langer op papier maar in het echt : als geliefde. Ironisch genoeg probeert hij op papier nog te redden, te reconstrueren maar hij weet dat hij vals speelt.

In een derde cyclus keert hij, zo verloren nu , terug naar een eerste niet verwerkt verlies : dat van een vader.Hier beseft hij dat hij niet leerde verliezen. Misschien weet de vader het wel, maaar uiteindelijk moet hij, als man , zijn eigen benen vinden. 

Reconquista, het slotgedicht, luidt een wedergeboorte in. 

De Alchemist. Gedichten over landen, steden en de liefde'

Eddy D'Haenens

1993, Uitgeverij Sanderus Oudenaarde

'De Alchemist - Gedichten over landen,steden en de liefde' is de debuutbundel van Eddy D'Haenens en vormt de incarnatie van zijn ervaringen met reizen en/in de liefde. 

'De dichter heeft de wereld binnengehaald via zijn ogen,zijn mond ,al zijn zintuigen. En binnen in hem is die wereld woord geworden, zin ,- beeld, ruimte.'

Karel Verleyen - auteur - hoofdredacteur VTB-VAB Reiskrant.

'De poëzie van Eddy D'Haenens is dan ook krachtig, aangrijpend en trefzeker . Een verademing in deze oppervlakkige tijd'

Carlos Alleene.

'...dit is hedendaagse poëzie op het scherp van de snee : ongekunsteld en eigentijds, met zinvolle referenties naar andere kunstvormen'

Frank Despriet - 'Het Europees poëziehuis 'De Zevenslapers'.

Laatste aanpassing: 4 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.