Cosmos, Texaco

Charlotte Van den Broeck

2020, Poëziecentrum

In Cosmos, Texaco, het Gedichtendagessay 2020, in opdracht van Literatuur Vlaanderen, proberen dichter Charlotte Van den Broeck en illustrator Ward Zwart zich een weg te banen van de onmetelijke kosmos, naar de bladzijde van het gedicht en alle ruimtes die de poëzie beslaat ertussen.

Ze laten zich leiden door Georges Perecs taxonomische studie van ruimte (Espèces d’espaces, 1974) en onderzoeken op hun tocht in omgekeerde richting hoe poëzie ‘de papieren ruimte tot leven wekt’, hoe het gedicht zich over de randen van de bladzijde heen plaatst in de ruimten rondom. Onvermijdelijk zullen ze afdwalen, een verkeerd spoor kiezen, een vals gezichtspunt opzoeken, te grote omwegen maken, een sprong niet wagen, vermoeidheid voelen in de benen... maar ach, dat is eigen aan bevreesde, maar geestdriftige avonturiers.

Deze publicatie  is het tweede deel van 'Wereld van de poëzie in kaart' en kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen Literatuur Vlaanderen en Poëziecentrum.

124 pagina's

Laatste aanpassing: 11 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.