Litanie. Twee gedichten. [Postume publicatie]

Nic van Bruggen, Marc Pairon

2009, PoëzieCentrum

'Litanie' werd postuum uitgegeven door PoëzieCentrum en verenigt twee generaties Vlaamse meester-dichters. De bundel bevat de cyclus 'Litanie' (1984), geschreven door Nic van Bruggen, en een gelijknamig gedicht van Marc Pairon.

84 pagina's

Vijf Vlaamse ballades

Nic van Bruggen

1989, Deus ex Machina

'Vijf Vlaamse ballades' bevat vijf handsgeschreven gedichten van Nic van Bruggen en een portret van de auteur door Linda Vinck die tevens het vignet op het omslag ontwierp. De plaquette werd in 1989 gepubliceerd door Deus ex Machina v.z.w. op 100 exemplaren getekend en genummerd door de auteur. De cyclus 'Vlaamse Ballades' wil naar stijl noch inhoud een verlengstuk zijn van een recente Suite of Pastorale. Evenmin evoqueert hij een politiek engagement, alle verwijzingen zijn aanwijsbaar en gewild. Nic van Bruggen schreef deze gedichten vanuit boodschappen en vooral mensen waarin en waartussen hij aanwezig was, ervarend en registrerend in zijn hand.

[8] pagina's

Leeftijd

Nic van Bruggen

1987, Uitgeverij Manteau

48 pagina's

Pijl

Nic van Bruggen

1986, Eigen beheer

Portfolio met 2 kleuretsen van Linda Vinck en het gedicht in handschrift van Nic van Bruggen. Het geheel werd opgedragen aan Jef Verheyen.

Publicatie op 35 exemplaren, genummerd en gesigneerd.

Litanie: een gedicht.

Nic van Bruggen

1984, Uitgeverij Manteau

'Litanie' is één gedicht, dat in drie delen opgesplitst is. Het eerste deel verscheen in de bundel 'Tussen feestend volk' (Lotus, 1977), het tweede deel in 'Place des Vosges' (Manteau, 1981), het derde deel verscheen niet eerder in boekvorm. Het onderscheid tussen de drie delen werd aangehouden omdat dat de periodes van hun respectievelijk ontstaan zich over bijna een driekwart decennium uitstrekken en er dan ook een - zij het licht - verschil in toonaard aanwijsbaar is.

46 pagina's

Place des Vosges

Nic van Bruggen

1981, Uitgeverij Elsevier Manteau

70 pagina's

Lang leve de Koning

Nic van Bruggen

1980, Uitgeverij Walter Soethoudt

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van België, besluit Uitgeverij Walter Soethoudt Nics bundel 'Lang leve de Koning' heruit te geven als plaquette. De gedichten verschenen voor het eerst in het maandblad Avenue (1973) en werden een jaar later gepubliceerd in de bundel 'Ademoos seizoen' (1974). In zekere zin beleeft de cyclus dus zijn derde druk.

 

 

42 pagina's

Vier vrouwen: vier gedichten van Nic Van Bruggen en vier etsen van Jan Burssens

Nic van Bruggen

1980, Hooft

Bibliofiele uitgave. Losbladige publicatie

10 pagina's
Reeks: Hoofts Bibliofiele Serie, 21

Spiersteen

Nic van Bruggen

1979

'Spiersteen' werd in augustus 1978 geschreven door Nic van Bruggen p.p. te Quartier La Tour in Saint Thomé-en-Ardèche bij foto's die Jetty Roels in het voorjaar 1977 te Gent van zichzelf maakte met een Leica 3G. Serge Lifar schreef het voorwoord in 'Spiersteen'. Teksten werden gekalligrafeerd door Herbert Binneweg die ook de vormgeving verzorgde.

[24] pagina's

Tussen feestend volk

Nic van Bruggen

1977, Lotus

'Tussen feestend volk' bevat de cycli 'Tussen feestend volk, een gedicht', 'Les alentours d'Y' en 'Litanie'.

Beeldend kunstenaar Jan Vanriet verzorgde het omslag van de bundel, een portret van de dichter.

52 pagina's

100 gedichten

Nic van Bruggen

1977, Uitgeverij Walter Soethoudt

'1OO gedichten'  is een selectie uit vorige bundels, maar bevat ook nooit eerder in boekvorm gepubliceerde gedichten. Pink Poet Henri-Floris Jespers schreef voor een inleidend woord. De bundel toont aan hoe de dichter de neo-romantische generatie een decennium vooruit was.

160 pagina's
Reeks: Kijkgatpaperback, 48

Les Alentours d’Y. Met een lithografie van Pol Mara.

Nic van Bruggen, Pol Mara

1976, Antwerpse Lithografische Bibliotheek en de vzw Vecu

Map met 2 lithografieën, de ene met een gedicht in handschrift van en door Nic van Bruggen pp, de andere een pastische evocatie daarbij door Pol Mara.

Publicatie op 90 exemplaren, waarvan 15 romeins genummerd.

Ademloos Seizoen. Gedichten 1972-1974.

Nic van Bruggen

1974, Nijgh & Van Ditmar

In 1974 verscheen 'Ademloos Seizoen'. Een jaar voordien werd het titelgedicht bekroond met de poëzieprijs van Knokke-Heist en gepubliceerd in het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Tevens sleepte een eerste, onvolledige versie van de bundel de 2-jaarlijkse Blanka Gijselen Prijs in de wacht. Nic van Bruggen schreef de gedichten 'Taferelen rond een solarium', 'Oude tunnel' en de cyclus 'Lang leve de Koning!' in opdracht van het maandblad Avenue. De haikucyclus 'Een huid van Bamboe' verscheen eerder in het tijdschrift Revolver.

91 pagina's
Reeks: Nijgh & Van Ditmars paperbacks, 164

Tussen huis en jaargetij

Nic van Bruggen

1973, Pink Editions & Productions

'Tussen huis en jaargetij' verscheen in een bibliofiele uitgave bij Pink Editions and Productions op 200 exemplaren.

Met een woord vooraf door Paul Snoek p.p. en zwart/wit foto’s van Gerard Dauphin.

Facsimiles van handgeschreven gedichten.

46 pagina's

Een benauwde levenslijn

Nic van Bruggen

1972, Uitgeverij Manteau

Niemand minder dan Patrick Conrad, mede-oprichter van de literaire groepering Pink Poets, verzorgde de omslag en typografie voor Een benauwde levenslijn. De dichtbundel telt 46 pagina's en werd uitgegeven binnen de reeks Manteau-poëzie. Antwerps fotograaf Gerald Dauphin verzorgde de omslagfoto: een portret van de dichter.

46 pagina's
Reeks: Manteau-poëzie,

Laatste aanpassing: ongeveer 1 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.