Foto: SamPol

20.07.2021

Zomerreeks Samenleving en Poëzie: Aan de dichter - Julius Vuylsteke

De Zomerreeks Samenleving & Poëzie is een samenwerking van Samenleving & Politiek, een politiek maandblad met een kritische en doordachte blik op de politieke actualiteit, en Poëziecentrum.Elke weekdag van juli en augustus kan je op de websites van Samenleving & Politiek en Poëzie-Centraal genieten van een nieuw gedicht met maatschappelijk-kritische inslag. In de week van 19 tot 23 juli presenteren we een aantal historische gedichten.


Aan de dichters

De wereld slaapt. In schand'ge banden
ligt 't menschelijk geslacht verdraaid,
O Dichters! doet het vuur weer branden,
eer 't laatste vonkje is uitgewaaid.
Terwijl 't gebroed der rijmelaren
gedwee der meesters zolen lekt,
zingt luid, gij stoute Harpenaren,
gij moet de klok zijn die de wereld wekt.
 
Dan zullen zij hunne oogen wrijven,
rondtasten in den duistren nacht;
zij voelen ijzers om hun lijven,
waarin de nauwe borst versmacht.
O dichters, slaat uw vrije snaren;
bij uw gezang zal in één' aâm
Noord, Zuid en Oost en West vergâren:
gij moet de klok zijn die ze roept te zaam.

Dan zullen zij de hand zich geven
in meer dan millioenental;
dan zullen zij niet langer beven,
dan rijzen hunne hoofden al.
O Dichters, zingt! vooruit! geen vreezen!
het raenschdom is ten strijd bereid,
het wil één broederleger wezen:
gij moet de klok zijn die het leger leidt.
 
Dan wordt de heil'ge strijd gestreden,
een strijd zoo grootsch, zoo bang, zoo naar:
de toekomst werpt zich op 't verleden,
de strijders storten op elkaâr.
Dan wordt de grijze burcht besprongen,
waar 't oud geweld zijn macht in schept;
o Dichters, dondrend nu gezongen:
gij moet de klok zijn die den storrem klept.
 
Dan wordt een donker graf gedolven
voor de overwonnen dwinglandij;
en Noord en Zuid legt neer de kolven,
en juublend klinkt het: De aarde is vrij!
O Dichters! slaat uw forsche snaren,
en gallemt uw triomflied uit;
heft aan den lof der martelaren;
gij moet de klok zijn die den zege luidt.

 

Julius Vuylsteke
uit: Uit het studentenleven en andere gedichten (Vuylsteke, 1855)

Tags: Zomerreeks Samenleving & Poëzie