Foto: SamPol

11.08.2021

Zomerreeks Samenleving en Poëzie: Wat er toen gebeurde - Marc Tritsmans

De Zomerreeks Samenleving & Poëzie is een samenwerking van Samenleving & Politiek , een politiek maandblad met een kritische en doordachte blik op de politieke actualiteit, en Poëziecentrum.Elke weekdag van juli en augustus kan je op de websites van Samenleving & Politiek en Poëzie-Centraal genieten van een nieuw gedicht met maatschappelijk-kritische inslag. In de week van 19 tot 23 juli presenteren we een aantal historische gedichten.


Wat er toen gebeurde

Niet tijdens een donkere nacht maar bij hard
en helder daglicht werd ons ontstolen
alles wat wij zo zelfgenoegzaam als
verworven hadden beschouwd.

Nog net werd ons toegestaan om vanachter
een verstikkend masker zo zuinig mogelijk
te ademen en zeker veilig en ver
genoeg van anderen vandaan.

Zelfs in het uur van hun sterven moesten we
onze dierbaren koudweg en alleen laten
gaan. Niemand van wie wij zo graag
zagen mochten we nog

raken of in de ogen zien. Om dood te verjagen  
stond men ons naar het leven, legde men
ons hart en bloed helemaal stil. Maar
in ons hoofd was deze stilte

niet: met het tellen van de dagen knetterde
het daar almaar heftiger, greep leegte
verder om zich heen en dook op
de onontkoombare gedachte

dat de mens als zelfverklaarde enige rationeel
denkende soort zijn uiterste grenzen en
houdbaarheidsdatum ten slotte
wel moet hebben bereikt.

 

Marc Tritsmans

Tags: Zomerreeks Samenleving & Poëzie