Foto: SamPol

16.08.2021

Zomerreeks Samenleving en Poëzie: Wintertros- Paul Demets

De Zomerreeks Samenleving & Poëzie is een samenwerking van Samenleving & Politiek , een politiek maandblad met een kritische en doordachte blik op de politieke actualiteit, en Poëziecentrum.Elke weekdag van juli en augustus kan je op de websites van Samenleving & Politiek en Poëzie-Centraal genieten van een nieuw gedicht met maatschappelijk-kritische inslag. In de week van 19 tot 23 juli presenteren we een aantal historische gedichten.


Wintertros

We houden de winter aan de deur. De mannetjes
zijn buiten gebleven. We houden haar warm

in ons midden. Als we het koud krijgen, schuiven
de buitenste op naar binnen. We hebben, zegt ze,

lichamen om ons om elkaar heen te bewegen.
Er is nog honing en stuifmeel genoeg.

En haar krimpen, haar kleine wereld
om alles op ware grootte te bekijken.

Je viel even weg. Nu hoor ik je weer beter.
Ja, het zou goed zijn als ze jullie nog een keer

kan zien. Haar blik, haar ademhalen, van binnen
naar buiten. Ze heeft armen die alles omsluiten.

 

Paul Demets

Tags: Zomerreeks Samenleving & Poëzie