Foto: Archief auteur

04.05.2023

Alain Delmotte nieuwe voorzitter van Vereniging van Vlaamse Letterkundigen

Onlangs werd auteur en dichter Alain Delmotte benoemd tot voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (vvl).

De vvl, de oudste literaire vereniging in Vlaanderen (opgericht in 1907), werkt continu aan een netwerk van auteurs (en lezers) waarin het doorgeven van informatie van allerlei aard i.v.m. het werk van de leden centraal staat. De vvl geeft kennis over de nieuwste publicaties van zijn leden en de activiteiten waaraan ze deelnemen of die ze zelf organiseren.

Het belangrijkste kanaal hiervoor is het driemaandelijks tijdschrift De Auteur. Daarin is er plaats voor recensies (die ook op het weblog Boekhouding te lezen staan ), interviews en fotoreportages.

Elk nieuw lid krijgt in het tijdschrift een forum om zichzelf en zijn werk voor te stellen. Elk lid mag zelf ook een bijdrage schrijven. Elk lid krijgt eveneens de kans om deel te nemen aan diverse literaire happenings en voordrachten, georganiseerd door de vvl.

Alain Delmotte (Kortrijk, 1957) was redacteur van de poëzietijdschriften Facture Baroque en Dighter. Hij werkte ook mee aan de poëziewebsite Poëzierapport. Als dichter legt hij zich onder meer toe op het genre van het prozagedicht. Een aantal titels uit zijn oeuvre zijn: Warhoofd, Voorstander zijn, Warhoofds Gekkenwerk, Verstekelingen en Standplaats.