De spiegel van Alexander [postume publicatie]

Christine D'haen

2013, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Verzameling essayistische teksten over onder meer Guido Gezelle, Herman Gorter, William Wordsworth en Dante.

128 pagina's

Uitgespaard zelfportret [autobiografisch proza]

Christine D'haen

2004, Meulenhoff

Naast herziene versies van zes eerder verschenen delen met autobiografisch proza (Zwarte Sneeuw; Duizend-en-drie; Een brokaten brief; Een paal, een steen; Kalkmarkt 6; De stad & het begin; Het huwelijk) bevat deze publicatie ook de bibliofiele uitgave 'Schouwtoneel' en vier niet eerder gepubliceerde miniaturen.

681 pagina's

Het huwelijk [autobiografisch proza]

Christine D'haen

2003, Meulenhoff

Herinneringen en mijmeringen over de illusies van een kunstzinnige vrouw en een man, en wat hun kinderen daarvan ondervinden. Over een levenswijze, de onmisbaarheid van taal en het probleem van het schrijverschap voor een vrouw.

61 pagina's

Kalkmarkt 6 [autobiografisch proza]

Christine D'haen

1999, Meulenhoff

Autobiografisch proza over het jaar dat ze in Amsterdam woonde/studeerde (1948)

119 pagina's

De zoon van de zon

Christine D'haen

1997, Dimensie

Monografie over Paul Claes waarin aandacht besteed wordt aan zijn verschillende rollen in het literair veld: dichter, theoreticus, vertaler, pasticheur, exegeet en prozaïst.

Uitgegeven in opdracht van het Internationaal Forum voor Afrikaanse en Nederlandse Taal en Letteren.

55 pagina's
Reeks: Leidse opstellen, 29

Het schrijverke

Christine D'haen

1997, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Verzameling handschriftstudies. Christine D'haen werkte voor het Gezelle-Archief van 1969 tot 1983 en in die hoedanigheid werd ze een specialist van het handschrift van Guido Gezelle.

219 pagina's
Reeks: Reeks 5, 27

Een paal, een steen [autobiografisch proza]

Christine D'haen

1996, Meulenhoff

Een boek met herinneringen aan de kinderjaren, aan verwanten en vrienden.

 

62 pagina's

Schouwtoneel

Christine D'haen

1994, Herik

Reisimpressies.

De illustratie op de cover is van Christine D'haen zelf.

Beperkte oplage (300 exemplaren).

56 pagina's

Een brokaten brief [autobiografisch proza]

Christine D'haen

1992, Meulenhoff/Kritak

Publicatie bestemd voor vrienden van de uitgeverij ter gelegenheid van de jaarwisseling 1992-1993. Niet in de handel.

61 pagina's

Duizend-en-drie [autobiografisch proza]

Christine D'haen

1992, Kritak/Meulenhoff

De eerste afdeling gaat over de '1003 vrouwen' van Don Giovanni, die Christine D'haen heeft gekend en over het onvergetelijke, heroïsche en aandoenlijke van al die levens. Het tweede deel is een fresco van de gedichten die haar hebben begeleid van kind tot oudere vrouw en het derde deel behelst haar leeservaringen

92 pagina's

Zwarte sneeuw [autobiografisch proza]

Christine D'haen

1989, Kritak, Meulenhoff

Herinneringen

131 pagina's

De wonde in 't hert. Guido Gezelle, een dichtersbiografie [biografie]

Christine D'haen

1987, Lannoo

Een dichtersbiografie over Guido Gezelle.

480 pagina's

Laatste aanpassing: 3 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.