Basisinfo

Echte naam: Jozef Simons
Belangrijkste pseudoniem: Ivo Draulans
Andere pseudoniemen: Blasius Smoormans, Ijzer II

* Oelegem, België, 21.05.1888
† Turnhout, België, 20.01.1948

Jozef Simons is vooral bekend om zijn oorlogsroman Eer Vlaanderen vergaat (1927, nieuwste uitgave 2014 met nawoord door Ludo Abicht) en de liedteksten die hij schreef voor talrijke componisten zoals Flor Peeters (Speculum vitae), Lodewijk De Vocht (Als moeder zong), Armand Preud'homme (Kempenland, Susa nina) e.a. jozef Simons was ook de auteur van het 'Frontlied'.

Verder schreef hij een aantal kleine romans en reisverhalen, en enkele bundels met novellen die vooral in de Antwerpse Kempen gesitueerd zijn en waarvan de voornaamste de bundel Harslucht uit 1933 is.

Gedichten van Jozef Simons verschenen o.a. in de tijdschriften Averbode’s Weekblad, Dietsche Warande en Belfort, Jong Dietsland, De Lelie

Jozef Simons was gedurende lange tijd in dienst als huisleraar bij Graaf Jozef de Brouchoven de Bergeyck. Na het overlijden van zijn werkgever in 1922, was hij ondermeer actief bij de Boerenbond. Vanaf 1932 werkt hij bij drukkerij-uitgeverij Van Mierlo-Proost, waar hij mee aan de wieg staat van de 'Volksbibliotheek'.

In 1987 wordt het Jozef Simons-genootschap opgericht dat tussen 1989 en 2001 een 11-tal boekjes met verhalen uit het oeuvre van de auteur publiceerde. Het genootschap legde zich ook toe op het verzamelen van een zo volledig mogelijke bibliografische collectie, die na het ontbinden van de vereniging aan het documentatiecentrum van de gemeente Ranst overgedragen werd.

Andere activiteiten

  • Voorzitter Vereniging van Kempische Schrijvers (1937–1948)
  • Penningmeester van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (…)

Laatste aanpassing: ongeveer 1 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.