In Spanje

Jozef Simons

1928, De Vlaamsche Drukkerij

Reisverhaal dat voor het eerst in 1926 gepubliceerd werd bij het Davidsfonds. In 1928 verscheen er bij De Vlaamsche Drukkerij in Leuven een vermeerderde druk met als bijlage “De Spaansche letterkunde in vogelvlucht”. Deze tekst werd voor het eerst gepubliceerd in de Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding (Antwerpen) in 1912. In dit essay komt ook de Spaanse poëzie uitgebreid aan bod.

235 pagina's

Laatste aanpassing: ongeveer 1 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.