Kleine wereld

Mattijs Deraedt

2023, Poëziecentrum

[FLAPTEKST] Snijd het kroontje van de stad en kijk naar binnen, recht in dat rode klokhuis. Wie woont daar tussen pilaren van vruchtvlees? Wie zingt een lied en wie roept je naam? Welkom. Eerst je vingertoppen over de daktuin, dan je arm en je hele lijf. Je ligt nu in het midden van de vergeetplaats en kinderen suizen voorbij. In Kleine wereld volg je Mattijs Deraedt op een poëtische reis door zijn directe omgeving. Hij graaft naar de onzichtbare lagen onder de dingen en ontdekt dat er in het alledaagse mysteries schuilgaan. Op een zintuiglijke manier reflecteert hij over de relatie tussen mens en dier, de voedingsindustrie en leven in de stad. In een taal die mag zingen en kronkelen laat hij verleden en heden in elkaar overvloeien en toont hij dat er in het kleine vaak iets groots te wachten ligt. ‘Mattijs Deraedt ziet wat jij niet ziet. Vooral in de kleinste dingen, op de normaalste plekken. Waardoor de lezer, bij het lezen van de gedichten, niet alleen een nieuw paar ogen, maar ook een nieuwe, bezielde wereld krijgt.’ – Peter Verhelst

76 pagina's
Reeks: Poeziecentrum vzw

De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan

Mattijs Deraedt

2020, Uitgeverij Poeziecentrum vzw

[FLAPTEKST] Vandaag is de man niet meer wat hij geweest is. Zijn privileges worden terecht ter discussie gesteld, zijn machtsmisbruik aangekaart. Alles wijst erop dat hij zichzelf opnieuw moet uitvinden en toch blijft het verdacht stil in zijn bastion. Want wat kan je zeggen wanneer je geleerd hebt om te zwijgen over je zwaktes? In zijn poëziedebuut 'De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan' gaat Mattijs Deraedt op zoek naar zijn plaats in de wereld als jonge man. Van het platteland naar de stad, in de liefde en in de rouw. Telkens in een heldere taal, waarmee hij barsten probeert te slaan in het mannelijke pantser.

80 pagina's

Laatste aanpassing: 9 maanden geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.