Foto: Dominique De Groen

12.09.2019

Dominique De Groen wint de Frans Vogel Poëzieprijs 2019

De Frans Vogel Poëzieprijs 2019 is toegekend aan dichter en schrijver Dominique De Groen (1991), zo heeft het bestuur van de Frans Vogel Stichting vandaag bekendgemaakt. De Vlaamse De Groen bracht twee dichtbundels uit: Shop Girl (2017) en Sticky Drama (2019), waaruit engagement spreekt met een wereld die op drift is en waarin niets ongeschonden blijft – ook de dichter zelf niet. De uitreiking zal plaatsvinden op zondagmiddag 20 oktober, tijdens een speciale editie van literair podium Frontaal in WORM te Rotterdam.  


De Frans Vogel Poëzieprijs is in 2017 opgezet als een nieuwe tweejaarlijkse prijs voor jonge Nederlandstalige dichters. Het prijzengeld bedraagt 1.500 euro (door Vogel beschikbaar gesteld via een legaat) plus een beeldje van kunstenaar Cor Kraat. De laureaat getuigt van verwantschap – bewust of onbewust – met Vogels dichterschap: In de poëzie van Frans Vogel (1935-2016) komen het banale en het verhevene, zin en onzin als vanzelfsprekend samen. Zijn gedichten geven blijk van taalgevoeligheid, humor en levenslust. Enerzijds is hij in zijn poëzie provocerend en brutaal, tegelijkertijd getuigt hij van lotsverbondenheid met degenen die zich aan de zelfkant ophouden. Zijn gedichten zijn onlosmakelijk verbonden met het rauwe grotestadsleven.

De jury van de Frans Vogel Poëzieprijs 2019 heeft besloten de prijs toe te kennen aan Dominique De Groen, die daarmee de opvolger is van Lilian Zielstra: winnaar van de eerste editie in 2017. Uit het juryrapport: ʻDe Groens gedichten getuigen van een wijdse en scherpe blik op het laat-kapitalische tijdperk. Zij analyseert het onpersoonlijke alledaagse en hangt hier een protest aan op waaruit zowel humor als melancholie spreekt. Daarbij spaart zij ook zichzelf niet. In haar debuut schetste zij een keten van consumentisme, shopverslaving, textielarbeid en uitbuiting die wereldwijd is en ook de ik-figuur aantast. In haar tweede bundel gaat die depersonalisatie nog verder en staat de mens niet langer centraal in een op drift geraakte wereld. Haar poëzie is nergens gemakkelijk of vrijblijvend, stelt ongemakkelijke vragen en heeft geen tijd voor mooischrijverij. Daarmee laat De Groen een relevante stem horen in de huidige Nederlandstalige poëzie.ʼ

Het gehele programma van de speciale editie van Frontaal op 20 oktober heeft een verbinding met de eigenzinnige en brutale geest van Frans Vogel. Eerst komen geestverwanten Jesse Laport, Jos Nargy en Edna Azulay aan het woord. Na de pauze worden Elfie Tromp en Daniël Dee geïnterviewd over de Rotterdamse letteren en over Vogels betekenis daarbinnen. Vervolgens wordt een kort filmfragment van Vogel vertoond, wordt het volledige juryrapport voorgelezen, waarna Dominique De Groen de prijs overhandigd krijgt. Tot slot zal De Groen uit haar werk voordragen.

De jury voor de tweede Frans Vogel Poëzieprijs bestaat uit voorzitter Manuel Kneepkens (dichter, medewerker Stadslog Rotterdam), Robbert Meijntjes (literair podium Frontaal), Silvana Sodde (schrijfdocent en directeur literair cursuscentrum The Writer's Guide (to the Galaxy)), Pim Wiersinga (schrijver) en Erik Brus (journalist, medesamensteller van Van de straat – en of! Het beste van Frans Vogel).

Wil je meer weten over Dominique De Groen en haar werk? In het laatste nummer van Poëziekrant werd de dichter uitgebreid geïnterviewd.

Tags: Literaire prijzen