Foto: Stad Brugge

13.03.2019

Tania Verhelst eerste officiële stadsdichter van Brugge

Het college van burgemeester en schepenen koos gisteren, op voorstel van schepen van Cultuur Nico Blontrock en Zwerm vzw, om het stadsdichterschap in deze legislatuur officieel in te vullen. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Het begrip stadsdichter raakt in Vlaanderen stilaan ingeburgerd. Brugge kon niet achterblijven en ik ben blij dat we Tania Verhelst onze eerste officiële stadsdichteres kunnen noemen. Zij zal gedichten schrijven voor heel gerichte gelegenheden en dit in nauwe samenwerking met onder meer de Biekorfbibliotheek of het Cultuurcentrum.” Een stadsdichter wordt doorgaans voor een periode van twee jaar aangeduid en verwoordt het leven in de stad in een aantal gedichten, doorgaans een zestal per jaar. Soms worden daar ook specifieke opdrachten aan gekoppeld, in het kader van een evenement of andere symbolische gebeurtenis in een stad.

Gevoelens van engagement

Tania Verhelst is bij de Brugse poëzieliefhebber al gekend als ‘officieuze’ stadsdichter, aangeduid door Zwerm vzw. Ze schreef onder andere al een rouwgedicht voor ‘Vierkant tegen Eenzaamheid’, leverde een bijdrage aan Kookeet, toerde mee op de Uitwijken-editie van de voorbije zomer, en neemt nu deel aan de komende Erfgoeddag op vraag van het Gezellemuseum. “Een stadsdichter roept gevoelens van engagement en meerwaarde op bij de Bruggeling. Hij of zij gebruikt de kracht van het woord om het stadsleven, de actualiteit, de cultuur en het erfgoed te benadrukken. En tegelijkertijd wijst hij of zij ons op de zaken waar we trots op mogen zijn, en die zijn in ons Brugge ruim voorhanden”, aldus schepen Nico Blontrock. In het najaar van 2019 zal het stadsbestuur, in overleg met onder andere de Bibliotheek, Cultuurcentrum en andere betrokkenen de procedure voorstellen voor de selectie en aanstelling van de volgende stadsdichter, vanaf 2020.

Bron: Het nieuws van West-Vlaanderen

Tags: Stadsdichters