Foto: Gwenny Cooman

Basisinfo

Echte naam: Philippe Cailliau
Belangrijkste pseudoniem: Phil Cailliau
Andere pseudoniemen: Barcas II van Hamilcar

* Lubumbashi/Elisabethstad, Kongo-Kinshasa, 18.07.1954

Philippe Cailliau werd in 1954 geboren te Elisabethstad. Hij bracht zijn jeugd door in Belgisch-Kongo en West-Duitsland. In 1972 kwam hij naar het Brusselse. Daar studeerde hij Nederlandse letterkunde en literatuurwetenschap aan de V.U.B. en werd in 1976 licentiaat Germaanse filologie. Hij werkte lange tijd in het onderwijs. Voor literaire bladen schreef hij talloze recensies en essays over proza. In 2004 kreeg hij een reeks medische problemen, wat in 2006 resulteerde in een onvermijdelijk pensioen wegens ziekte.

Als dichter is Philippe Cailliau geen veelschrijver. Tot de stenen wortel schieten (2016), zijn voorlopig jongste werk, is pas zijn tiende bundel – op 41 jaar tijd. Het taal-experimentele karakter van de bundels uit de jaren zeventig en tachtig heeft plaats geruimd voor een meer contemplatieve, maar even beeldrijke zegging. Taal blijft een instrument en een middel om het onzegbare te benaderen.

Die bedachtzaamheid waarmee Philippe Cailliau publiceert, symboliseert meteen een van de thema’s van zijn huidige poëzie: de onzekerheid van het individu. De huidige gedichten ondernemen voortdurend een poging om de visie op de mens, het niet rimpelloze leven en de interactie tussen schijn en werkelijkheid te verwoorden.

In april 2015 kocht Philippe Cailliau, onder meer om gezondheidsredenen, een penthouse in Oostende, waar hij sedertdien leeft, leest en schrijft.

Andere activiteiten

  • Lid Raad van Bestuur Vereniging van Vlaamse Letterkundigen V.V.L. (2015–2018)
  • Lid Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers V.W.S. (2015–…)
  • Lid Vereniging van Vlaamse Letterkundigen V.V.L. (1980–…)
  • Medewerker (kritisch proza) aan het literair en kunstkritisch tijdschrift Kreatief (1978–1998)
  • Hoofdredacteur literair tijdschrift Groot Vizier (1974–1976)

Laatste aanpassing: meer dan 4 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.