Digitale bronnen

Van deze auteur

Geen links gevonden.

Over deze auteur

Papieren bronnen

Hieronder vind je een kleine selectie van kranten- en tijdschriftenartikels en van andere papieren bronnen over deze auteur. Meer informatie vind je in het documentatiecentrum van Poëziecentrum.

  • Demets, P. (2013). "Ik weet niet hoe ge over mij denkt, maar ik durf uitkomen voor wat ik ben": Gust Gils en Paul Snoek: twee Gard Sivik'ers met een verschillend temperament. Zacht lawijd, 12(3), 2-37. 
  • Depeuter, F. (1990). De zwarte doos van Icarus. Een studie over het leven en de Poëzie van Paul Snoek. Hilversum, NL: De Koofschep.
  • De Strycker, C., & T’Sjoen, Y. (red.) (2019). Diep en binnenmonds. Over Hercules, Richelieu en Nostradamus. Gent: Poëziecentrum.

  • Hazeu, W. (2017). Lucebert en zijn Vlaamse "maat" Paul Snoek. Zacht lawijd 16(4), 55-65. 
  • Leus, H. (1991). Inleiding. In L. Herwig (red.), Bloemlezing uit de poëzie van Paul Snoek (pp. 5-64). Dichters van nu 2. Gent: PoëzieCentrum.
  • Musschoot, A.M. (1981). Paul Snoek. In A. Zuiderent, H. Brems & T. van Deel (red.), Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945. Groningen: Martinus Nijhoff.
  • Roggeman, W.M. & Snoek, P. (1980). Paul Snoek. In W.M. Roggeman (red.), Beroepsgeheim 3. Gesprekken met schrijvers (pp. 97-116). Antwerpen: Soethoudt.
  • Scheer, L. (1966). De poëtische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading. Brussel/Den Haag: Manteau.
  • T'Sjoen, Y. (2009). 'En toch, van evenwicht mijn hart is bloedend'. Over Zwarte Muze (1967) van Paul Snoek. In D. De Geest, M. Van Vaeck, & P. Couttenier (Reds.), 'Ergens beginnen'. Bijdragen over de Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat (pp. 1–9). Leuven: Peeters.
  • T'Sjoen, Y. (2010). 'De afbraak van het logische alfabet'. Paul Snoek en de ontheiliging van de poëzie. In Y. T'Sjoen (Red.), Aansporingen (pp. 257–266). Leuven: Acco.

Laatste aanpassing: ongeveer 1 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.