Roeivlucht

Mark Van Tongele

2021, Atlas-Contact

[FLAPTEKST] ‘Roeivlucht’ van Mark van Tongele is een even diepgrondelijke als beweeglijke bundel gedichten, een feest voor het oog, en het oor. Roeivlucht is de baltsvlucht van de zwarte stern, waarbij het mannetje zich met een prooi in de snavel uitslooft voor het vrouwtje. Je ziet het voor je, dansend in vlucht, boven het water, verleidelijk lonkend naar het leven. Mark van Tongele klapwiekt dat het een aard heeft, hij wiekt in ‘Roeivlucht’ als het ware door de taal, hij lonkt naar het leven (en de dood), hij danst zijn vreugdedans en een danse macabre, hij verleidt en stoot af, hij zingt en hij brult, hij fluistert en hij schreeuwt, maar altijd spatten het taalplezier en de virtuositeit ervan af.

54 pagina's
Reeks: Atlas Contact

De loeiende tier

Mark van Tongele

2017, Uitgeverij Atlas Contact b.v.

In 'De loeiende tier' van Mark van Tongele gaat de poëzie tekeer als een storm voor de kust van Oostende. Dit is spectaculaire poëzie, zoals ze nauwelijks nog gemaakt wordt - maar wie in deze tijd gedichten schrijft, zou het niet voor minder dan het onmogelijke hoeven proberen. En dat doet Mark van Tongele, met zeldzame bezieling, en in gedichten waarin de taal tot het uiterste wordt beproefd en beelden over elkaar tuimelen tot een woest geheel. 'De loeiende tier' is een bundel over leven en dood, liefde en duisternis, eeuwigheid en overleven. Het is poëzie met uitroeptekens en men moet een groot dichter zijn, om daarin net zo geloofwaardig te zijn als de grootste romantische dichters.

54 pagina's

Ademruis

Mark van Tongele

2011, Uitgeverij Atlas Contact b.v.

Ademteken Woordzeesnaaraangedreven tongvaren, mijn bedremmelde stemmingswolken spiegelkreeftengang emmerloos tegenspreken lichtfibrillerig zwirrelend over trillend van de zeik in de sterrentinteldrop, onvervalst de inspraak van het bloed volgen: parelzaad, azuren trans, kwastjes zilverdraad, zinnepluisfluweel, oogjesgoed, gloriazijde

54 pagina's

Lichtspraak

Mark Van Tongele

2008, Atlas

59 pagina's

Met de plezierboot mee

Mark van Tongele

2007, Uitgeverij Atlas Contact b.v.

Een tongeldoosje Openluchting: vanille- bloesem, flammé, ja- woorden, doodsrookver- drijvers, moedersuiker, hagelslag en muisjes, stofgoud, gloeikous, springzaad, zeejoechee, levantijnen en sta-oppers, sterrenzilverrichellopers, wolkenspiegels, wimpelheil, engelkruid en toverschijn, vervoering, mer à boire, château-neuf-du-mark.

58 pagina's

Gedichten

Mark van Tongele

2005, Uitgeverij Atlas Contact b.v.

In dit boek wordt het verspreid gepubliceerde werk van Van Tongele voor het eerst bijeengebracht. Pas bij lezing van het geheel blijkt hoe sterk de samenhang is tussen deze gedichten. Een obsessieve uitwerking van enkele thematische kernen, met steeds terugkerende sleutelelementen als de zon, het licht en de dood, vormt het DNA van deze poëzie. Van Tongele is bij dat alles ook een dichter van de taal. Door de taal te ontregelen laat hij mogelijke betekenissen alle ruimte, door woorden te deformeren laadt hij ze op met nieuwe betekenissen, in zijn spel met interpunctie, woordafbrekingen, neologismen en andere verrassende taalvondsten, zegt hij meer dan gewone woorden vermogen.

Luchthonger

Mark Van Tongele

2004, Lannoo

[FLAPTEKST] Mark van Tongele heeft zich verzekerd van een vaste en geheel eigen plaats binnen de Nederlandstalige poëzie. 'Luchthonger' is het slotstuk van de zevendelige cyclus waaraan Van Tongele de voorbije jaren heeft gewerkt. Sinds zijn 'Relikwieën van ritme' genieten de bundels uit deze cyclus in steeds grotere kringen waardering. Steeds vaker ook wordt gewezen op de grote samenhang tussen en de rijkdom van deze bundels, die telkens op zich staan maar waarvan de lectuur in samenhang met die van de andere bundels ronduit verslavend werkt.

63 pagina's

Taalwaterval

Mark Van Tongele

2003, Lannoo

[FLAPTEKST] Mark van Tongele is een taalkunstenaar. In al haar speelsheid en vitaliteit belandt zijn poëzie, na de vorige bundel 'Ochtenrood en co', nu in het volle zonlicht. De dichter dicht, hij wil het gat dichten dat de dood laat. Hij doet dat met taal, met een waterval van levendige taal. En overal in deze gedichten is er die geweldige preoccupatie met de werkelijkheid. De zon, het licht: bij deze dichter worden het metaforen, met een draagwijdte zoals sinds Hans Andreus niet meer is voorgekomen in de Nederlandse literatuur. 'Taalwaterval' is poëzie zoals vandaag zelden wordt geschreven. Aan de lezer om er met volle teugen van te genieten.

69 pagina's

Ochtendrood en co

Mark Van Tongele

2002, Lannoo

[FLAPTEKST] In zes reeksen zijn in 'Ochtendrood en co' veertig, stuk voor stuk erg toegankelijke gedichten samengebracht. Of Van Tongele nu een tocht onderneemt langs pleisterplaatsen als het eigen Mechelen, Chevetogne, de Cevennen, Den Haag, de heuvels tussen Firenze en Siena, of ons een blik gunt in de eigen ziel, steeds zijn er het taalspel, de humor en de ironie. Zij zorgen voor een gelaagdheid, die de lezer van deze gedichten bij iedere nieuwe lectuur een steeds rijkere leeservaring biedt.

63 pagina's

Lopend licht

Mark Van Tongele

2001, Lannoo

[FLAPTEKST] Mark van Tongele is geen veelschrijver, hij wikt en weegt zijn woorden, en vertrouwt pas toe aan het papier wat gerijpt is en niet beter kan. In 1984 liet hij van zich horen met zijn manifest 'Open brief aan een jonge dichter', waarmee hij zich in het verlengde plaatste van de Franse 'poésie pure', die de poëzie wil zuiveren van alle overbodige informatie. Zijn poëzie zelf beschouwden critici als 'toekomstgericht' (Hedwig Speliers). In 'Lopend licht' snijdt hij een thema aan dat hem jaren heeft gekost om het te beschrijven: de bijna-doodervaring die hem is blijven achtervolgen.

54 pagina's

Vaderlatingen

Mark Van Tongele

1997, Lannoo

[FLAPTEKST] Mark van Tongele is zeer geboeid door technologische vernieuwingen, wetenschappen en economie. Een dichter moet in zijn ogen bescheiden zijn: geen ziener of escapist, maar een scharnier tussen verleden en toekomst; geen vernieler maar een verzoener; en ook meer een doener dan een denker.

53 pagina's

Zij dochter

Mark Van Tongele

1997, De groote Beer

Deze publicatie verscheen op 20 april 1997 als zeventiende nummer van ‘de kleren van de keizer’, een reeks boekjes uitgegeven n.a.v. een reeks literaire namiddagen op zondag. De publicatie verscheen samen met een titelloze publicatie van Hedwig Speliers en 'Bedenkingen bij Klimt' van Peter Theunynck. De drie losse katernen werden gebundeld in een kartonnen mapje.

[18] pagina's
Reeks: De Kleren van de Keizer, 17

Zij gedichten

Mark Van Tongele

1994, PoëzieCentrum

48 pagina's
Reeks: De Bladen voor de Poëzie, 1994-5

Over leven en dood en wat daartussen zeilt

Mark Van Tongele

1980, Kofschip-Kring

[FLAPTEKST] Mark Van Tongele, geboren te Mechelen en er nog altijd woonachtig, is student in de geneeskunde. 'Over Leven en Dood en wat daartussen zeilt' is zijn eerste bundel. Hij overleefde een zwaar auto-ongeval op miraculeuze wijze. Hij dankt U met deze gedichten omdat U voor hem hebt gebeden.

28 pagina's
Reeks: Getijdenreeks, 13

Laatste aanpassing: ongeveer 1 jaar geleden.
Is dit auteursprofiel onvolledig? Gegevens aanvullen.