29.01.2019

De Zeef. Een nieuwe Vlaamse poëzie-uitgeverij met oog voor ontluikend talent

Met uitgeverij De Zeef dient zich een nieuwe speler aan op de uitgeefmarkt. Een niet alledaagse gebeurtenis, dus ging Poëzie-Centraal even praten met initiatiefnemer dichter Roel Richelieu Van Londersele.

P-C: Roel, op 16 februari 2019 wordt voor de eerste keer de Zeef Poëzieprijs uitgereikt op de zolder van het Poëziecentrum. Wat gebeurt er precies op de zestiende?

RRVL: Op 16 februari kunnen dichters en poëzieminnaars komen kennis maken met uitgeverij De Zeef. De eerste laureaat van de Zeef Poëziewedstrijd wordt gehuldigd. 20 dichters die de longlist haalden lezen voor. Charles Ducal leest het juryverslag. Sara Salverius speelt accordeon en er verschijnt een mini-uitgave met een glimp van de 20 dichters die de shortlist (longlist) haalden.

P-C: Een nieuwe poëzie-uitgeverij in Vlaanderen… Dat gebeurt niet zo vaak. Hoe ben je op dat idee gekomen? Is daar behoefte aan in het huidige literaire klimaat?

RRVL: Via www.hetgezeefdegedicht.be en mijn cursussen bij Wisper merkte ik dat heel wat goede dichters in de kou bleven staan, doordat de publicatiemogelijkheden steeds beperkter werden door inkrimping van de poëzieuitgaven bij de gevestigde uitgeverijen. Veel uitgeverijen beknibbelen ook op redigeerwerk en feedback. Vroeger geraakte elke goede dichter wel aan een uitgever. Nu worden goede dichters soms veroordeeld tot (verdoken) uitgave in eigen beheer.

P-C: Zie je andere poëzie-uitgeverijen in Vlaanderen en Nederland als concurrenten of vind je dat jullie allemaal complementair werken?

RRVL: Ik wil zeker niet spreken van concurrentie. Elke uitgeverij die nog poëzie uitgeeft, verdient een pluim, want lucratief is het niet. Wij willen ons op 2 manieren extra profileren: door alleen debuten uit te geven (de debutanten mogen nadien wel bij ons blijven publiceren) en door een team samen te stellen van 3 of 4 redacteurs die elke dichter zullen begeleiden naar zijn/haar best mogelijke bundel.

P-C: De winnaar van de Zeef Poëzieprijs wordt door jullie uitgegeven. Hebben jullie nog andere plannen met de uitgeverij? Staan er nog andere publicaties op stapel?

RRVL: Er werden 92 bundels ingezonden. Daaruit filterden we 20 bundels die, al dan niet met nog wat redigeerwerk, sterk genoeg zijn om gepubliceerd te woorden. Jammer genoeg kunnen we dit jaar maar 3 debuten uitgeven.  Doordat onze debutanten per definitie nog onbekend zijn, willen we uitgeverij De Zeef eerst nog op de kaart zetten met de uitgave van een unieke bloemlezing van 60 gevestigde Vlaamse dichters, die zelf hun 5 ‘darlings’ mochten kiezen. Uit hun 5 voorkeurgedichten kozen wij er dan 3.

P-C: Onder de naam “Het gezeefde Gedicht” beheren de dichter Charles Ducal en jij al een paar jaar een website voor ongepubliceerd talent. Kan je daar ook nog een woordje uitleg over geven? En is er een verband met uitgeverij De Zeef?

RRVL: www.hetgezeefdegedicht.be is uiteraard de voorbode van uitgeverij De Zeef. De idealen zijn dezelfde: alleen debutanten publiceren en een kleine feedback geven over gedichten die net niet de zeef halen. Dat is een zeer intensieve bezigheid, maar we doen het toch al 5 jaar. Meestal werken we in de richting van poëzie die toegankelijk is zonder de kracht van het suggereren te verwaarlozen.

Tags: Interview, Literaire prijzen, Uitgeverijen