18.10.2019

Zaterdag 19 oktober 2019: Boekvoorstelling 'Ondoorgrond' - Jozef Deleu

Ondoorgrond. Gedichten 1963-2019 (PoëzieCentrum) bevat de gedichten van de zeven bundels verschenen sinds Jozef Deleu's debuut uit 1963, en de ongepubliceerde bundel Tussentijd. Twee uitgaven lyrisch proza worden ook opgenomen in de nieuwe bundel. Carl De Strycker verwelkomt, Anne Marie Musschoot brengt een reflectie op het oeuvre, Tobias Deleu speelt gitaar en de dichter leest voor. Aansluitend receptie.

Eerder verschenen bloemlezingen uit zijn literair werk:
De stilte groeit (1974)
Nooit zag ik eerder (1987)
Voorbij de grens (1990)
Hoe het licht wandelt (2002)
Het gaat voorbij (2007)

 In 1965 ontving hij de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen en in 1995 de Prijs voor Poëzie van West-Vlaanderen.

Jozef Deleu (1937) is stichter en hoofdredacteur (1957-2002) van het Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift Ons Erfdeel en van het Franstalige tijdschrift Septentrion. Arts, lettres en culture de Flandre et des Pays-Bas. Hij is samensteller van het Nieuw Groot Verzenboek en stichtte In 2003 Het Liegend Konijn. Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie, waarvan hij de enige redacteur is.

Tags: Evenementen